1.10.2015

Julkisalan palkansaajat torjuvat lomaleikkaukset

Julkisalan palkansaajat torjuvat tiukasti hallituksen eduskunnalle antaman esityksen pisimpien vuosilomien lyhentämisestä. Järjestöt muistuttavat, että palvelussuhteen ehdot ovat kokonaisuus. Mahdollisuus pidennettyyn vuosilomaan on sitouttanut työntekijää pysymään kunnan tai valtion palveluksessa, ja sillä on kompensoitu heikompaa palkkatasoa sekä vähäisempiä uramahdollisuuksia.

– Pidemmän loman on voinut saada 15 vuoden palvelun jälkeen. Näin on sovittu neuvotteluissa työnantajien ja työntekijöiden kesken. Läheskään aina kunnalla tai valtiolla ei ole ollut rahaa palkankorotuksiin. Tällöin on rahan asemesta tarjottu vapaata ja saavutettu asiasta yhteisymmärrys.

– Palkkataso julkisen sektorin tehtävissä on erityisesti koulutetuilla työntekijöillä alempi kuin yksityissektorilla. Hieman paremmat lomaedut ovat hyvitys myös tästä. Julkisen alan työt ovat usein myös fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavia. Pidempi loma on edistänyt työssä jaksamista ja työurien jatkamista. 

–  Lomaleikkaus aiotaan tehdä, jotta sillä voidaan rahoittaa yksityisen työnantajan sava-maksun alennus. On sekä taloudellisesti että moraalisesti kohtuutonta panna pienipalkkaiset julkisalan työntekijät maksamaan tämä lasku. Lomaleikkaus kohtelisi yhtä ryhmää eriarvoisesti muihin työntekijöihin nähden.

– Jos valtiovalta lailla puuttuisi työntekijän lomaan, se aiheuttaisi paineen nostaa vastaavasti palkkaa. Siksi on parempi, että hallitus luopuisi esityksestään. Palvelussuhteen ehdoista pitää vastakin neuvotella sopijaosapuolten kesken ja unohtaa työelämälle vieraat pakkolait. Hallitus on onneksi valmis luopumaan heikennysesityksistään, jos työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsevät yhteiseen esitykseen korvaavista toimista. Haemme siis neuvotellen ratkaisua tilanteeseen.

Pääsopijajärjestöt muistuttavat, että henkilöstön jatkuva vähentäminen ja taantuma ovat lisänneet työkuormaa kansalaisille tärkeiden peruspalvelujen tuottamisessa. Työntekijät pyrkivät pitämään sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut, turvallisuuspalvelut sekä kuntatekniikan kunnossa talouslaman ja kasvavien vaatimusten puristuksessa. Järjestöt huomauttavat, että tuottavuuden nostamisesta esimerkiksi kunta-alalla vallitsee yksimielisyys, ja sitä edistetään yhteisin hankkein järjestöjen ja kuntatyönantajan kesken.

Lisätiedot:
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

Kunta-alan unioni
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, JHL, puh. 0400 912 399
puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Jyty, puh. 0400 537 756

Kuntien koulutettu hoitohenkilöstö KoHo
puheenjohtaja Silja Paavola, SuPer, puh. 050 527 5085
puheenjohtaja Rauno Vesivalo, TEHY, puh. 040 587 4346

Palkansaajajärjestö Pardia, puheenjohtaja Niko Simola, puh. 040 566 8517