27.3.2017

Kannanotto: Miksi Valviraan rekisteröityminen on tärkeää

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään jatkossa Valviran Suosikki-ammattihenkilörekisteriin. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaistenhoitajat samoin kuin sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit. Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä Suosikkiin 31.12.2017 mennessä. Rekisteröinnille tulee varata käsittelyaikaa kuusi kuukautta, joten hakemuksen pitää olla Valvirassa viimeistään 30.6.2017.

SuPer suosittelee, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät rekisteröityvät. Rekisteröityminen sosiaalihuollon puolella Suosikkiin ja terveydenhuollon puolella Terhikkiin on osoitus koulutetusta ammattihenkilöstä. Valmistuvien lähihoitajaopiskelijoiden rekisteröinnistä huolehtii oppilaitos. On eettisesti täysin väärin lähihoitajaopiskelijaa kohtaan, mikäli oppilaitos jättää rekisteröinnin hoitamatta ja jättää vastuun opiskelijalle itselleen. Valmistumisen jälkeen rekisteröityminen on kalliimpaa ja hankalampaa. Rekisteröitymisen merkityksestä tiedottaminen on alan oppilaitosten ja järjestöjen asia, mutta maksusta on opiskelijan itse huolehdittava.

SuPerin mielestä on ehdottoman tärkeää, että kaikilla työpaikoilla käytetään tutkintonimikettä kuten lähi- tai perushoitaja, eikä hoitaja-nimikettä. Työnantajan ja hoidettavan oikeus on tietää, että kyseessä on koulutettu ammattihenkilö. SuPerista on tärkeää, että nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt saavat työskennellä laajasti kaikenikäisten kanssa ja työpaikoilla saa käyttää tutkintoon sekä työkokemukseen perustuvaa osaamista. SuPer on ainoana liittona antanut lausuntoja ja ottanut kantaa useihin nimikesuojattujen työtehtäviä ja toimia rajaaviin asioihin.

SuPerin mielestä sosiaali- ja terveydenhuollossa ammattihenkilöiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuu perustuvat sitä määrittävään lainsäädäntöön, tutkinnolla hankittuun pätevyyteen, työkokemukseen, sitä täydentävään lisäkoulutukseen sekä osaamisen varmistamiseen. Työtä ja tehtävien jakoa arvioitaessa ensisijaisena kriteerinä on oltava asiakkaan, asukkaan/potilaan saama hyöty. Vaikuttavin hoitotulos syntyy ammattihenkilöiden tekemästä kokonaisvaltaisesta hoidosta.

Lääkehoito on osa kokonaisvaltaista hoitoa. Lääkäri päättää asiakkaiden, asukkaiden ja potilaiden lääkityksestä. Sitä toteuttavat koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä kuten kotona, palveluasumisessa, vanhainkodeissa, varhaiskasvatuksessa ja sairaaloissa. Toimintaympäristön luonteesta riippumatta lääkehoidon toteuttaminen luokitellaan terveydenhuollon toiminnaksi ja ammatillisen koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee ensisijaisesti vastata sen toteuttamisesta.

 

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer