6.4.2017

Kannanotto: Tehyn tulkinnat henkilöstörakenteen merkityksestä potilaiden kuolleisuuteen virheellisiä

SuPer oikaisee Tehyn virheelliset tulkinnat henkilöstörakenteiden merkityksestä potilaiden kuolleisuuteen.

Tehy-lehdessä ja sosiaalisessa mediassa kiertää uutinen skånelaisen Ystadin sairaalasta, jossa on vähennetty sairaanhoitajien määrää ja lisätty lähihoitajien määrää (undersköterska).  Artikkelissa Tehyn asiantuntijat pitävät skånelaista toimintaa riskinä potilasturvallisuudelle, koska hoitohenkilöstön kelpoisuusehtoja on laskettu.

SuPer pitää uutisointia harhaanjohtavana. Tekstissä viitattu unde5köterskan tutkinto ei ole täysin vastaava Suomen lähihoitajatutkinnon kanssa.

Lähihoitajat ovat pitkälle koulutettuja terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisia. He saavat koulutuksen ja työkokemuksen myötä vahvan osaamisen myös sairaalassa toteutettavaan hoitotyöhön. Koulutusta on kehitetty jatkuvasti vastaamaan työelämän tarpeita. Tällä hetkellä tutkinnon perusteita uudistetaan ja ne ovat entistä ajankohtaisempina tulossa voimaan ensi vuonna.

Kelpoisuuksia ei olla Suomessa laskemassa, kuten Tehyn kirjoituksessa viitataan. Päinvastoin Valvira on ottanut kantaa esim. lääkehoidon toteuttamiseen, jossa sattuu paljon virheitä. Valviran mukaan lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa riippumatta ympäristöstä, jossa sitä toteutetaan. Lääkehoito on ensisijaisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden, kuten lähihoitajien, työtä.

Lähihoitajat rekisteröidään Valviran ammattihenkilörekisteriin sosiaali- ja terveydenhuollon nimikesuojatuiksi ammattihenkilöiksi. Valvira ylläpitää JulkiTerhikkiä ja JulkiSuosikkia, joista jokainen kansalainen voi tarkistaa hoitaako häntä koulutettu ja rekisteröity ammattihenkilö.

Leikkauspotilaiden kuolleisuuteen viittavasta artikkelista ei SuPerin mielestä voida vetää suoria johtopäätöksiä siitä minkälainen henkilöstörakenteen pitää olla. Artikkelissa esitetyt tulokset potilaiden kuolleisuudesta ja niiden yhteydet henkilöstörakenteisiin vaihtelevat maittain.

Varsinkin Suomessa, jossa väestön korkea ikärakenne on poikkeava moniin muihin artikkelin maihin verrattuna, lähihoitajien osuutta sairaaloissa tulisi lisätä. Suomessa somaattisilla vuodeosastoilla hoidettavista potilaista on yli puolet ikääntyneitä. Heidän kuntoutukseensa ja toipumisensa edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja päivittäisistä toiminnoista huolehtimista ja avustamista. Tässä lähihoitajilla on paras osaaminen ja asiantuntemus.

 

Asiantuntija, HTM Soili Nevala
Asiantuntija, THM Elina Ottela