2.10.2015

Kannanotto: Voidaanko hoitajan tekemiä rikoksia torjua?

Tällä viikolla julkisuuteen tuli sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä toimivan koulutetun ammattihenkilön tekemä iljettävä ja erittäin tuomittava rikos. Kyseisessä tapauksessa hoitaja oli raiskannut tai käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen useita tehostetun palveluasumisen yksikköön sijoitettuja muistisairaita ja puolustuskyvyttömiä vanhuksia.

Kyseinen teko on kaikilla tavoin tuomittava ja sitä ei voi millään puolustella. Nyt kaikkien valvontaviranomaisten ja lainsäätäjien on löydettävä tehokkaat keinot siihen, miten vastaavan kaltaiset teot tulevaisuudessa voidaan parhaiten estää.

Tehokkain ennaltaehkäisevä keino on toimiva sosiaali- ja terveydenhoito-oppilaitosten opiskelijavalinta. SuPer on toistuvasti esittänyt huolensa opiskelijavalinnan heikkouksista niin valvontaviranomaisille kuin myös maamme johtaville poliitikoille. Monissa sote-alan oppilaitoksissa opiskelijoiden soveltuvuustesteistä on taloudellisista syistä johtuen luovuttu ja näin on avattu opiskelumahdollisuus alalle täysin soveltumattomille opiskelijoille. Samaa ilmiötä on havaittu joissain työvoimapoliittisin perustein järjestetyissä koulutuksissa.

Toinen tehokas ennaltaehkäisevä keino sote-alan työn laadun turvaamiseen on toimiva ja tehokas valvonta. Tässä nyt julkisuudessa syvää pahennusta aiheuttaneessa teossa valvontaviranomaiset tutkivat ja antavat selvityksensä valvontatoimien riittävyydestä. Kaikkia rikoksia ja laiminlyöntejä ei tehokkaimmallakaan valvonnalla voida estää, mutta monet väärät ja vaaralliset toimintatavat voitaisiin kyllä paremmin torjua. SuPer on usein esittänyt huolensa myös valvontaorganisaatioiden resurssipulasta ja valvonnan painopisteen siirtymisestä pääasiassa sote-palveluita tuottavien toimijoiden itsensä tekemien omavalvontasuunnitelmien varaan. Valtion valvontaviranomaisilla ja kuntien johtavilla sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoilla ei mielestäni ole riittäviä resursseja valvoa alueellaan tapahtuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa.

Nyt tämä julkisuuteen noussut törkeä rikos herättää voimakkaita tunteita myös hoitoalalla toimivien ammattilaistenkin keskuudessa. Julkisuudessa on näkyvästi ollut esillä myös lähihoitajan kirjoitus, missä hän ihmettelee valvontaviranomaisen eli Valviran kannanottoja.  Valvira on ilmoittanut selvittävänsä kyseiseen rikokseen syyllistyneen lähihoitajan oikeutta käyttää lähihoitajan nimikettä ja mahdollisuutta toimia jatkossa vastaavissa tehtävissä. Asia on tärkeä ja valvontaviranomaisen on kannettava vastuunsa ja tehtävä asianmukaiset toimenpiteet.

Mielestäni tehokkaat sote-alan turvallisuutta merkittävästi nostavat keinot ovat yksinkertaisia ja ne ovat myös helposti ja nopeasti toteutettavissa. Tehokkain ennaltaehkäisevä keino on se, että kaikissa sote-alan opiskelijavalinnoissa otetaan käyttöön soveltuvuustestit. Turvallisuustason nostoon vaikuttaa oleellisesti myös riittävät valvontaresurssit ja toimiva rekisteröintijärjestelmä. Kaikki sote-alan ammatillisen koulutuksen saaneet ammattilaiset on rekisteröitävä ja työnantajille on asetettava velvollisuus työntekijää palkatessaan varmistaa rekisteristä se, että palkattavan henkilön aiemmasta toiminnasta ei ole aiheutunut sellaisia rekisterimerkintöjä jotka osoittaisivat hänen olevan soveltumaton kyseisiin tehtäviin.

Tämän julkisuudessa nyt olevan tapauksen on herätettävä maamme päättäjät. Mikäli asiaa ei nyt nosteta näkyvästi esille eikä korjaavia toimenpiteitä tehdä, niin valitettavasti joudumme jatkossakin lukemaan tiedotusvälineistä vastaavan kaltaisista kuvottavista rikoksista puolustuskyvyttömiä vanhuksia ja lapsia kohtaan.

 

Silja Paavola

puheenjohtaja