11.3.2019

Mielipide: Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tulee hyödyntää lähihoitajien laaja-alaista osaamista

SuPer on jo pidempään ollut huolissaan useista lähihoitajien toimien muutoksista sairaanhoitajan toimiksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) alueella. Toimimuutosten lisäksi lähihoitajien osaamisen käyttöä on rajattu lääkehoidossa sekä uusien potilaiden vastaanottamisessa.

Osaamisen käytön rajaukset ovat aiheuttaneet viiveitä potilaiden lääkkeiden saamisessa, kun potilasta hoitava lähihoitaja ei ole saanut antaa kyseistä lääkettä, vaikka hänellä on lääkehoitoluvat kunnossa. Alueella on ollut myös suuria ongelmia saada sairaanhoitajia vakituisiin toimiin ja vaihtuvuus on ollut suurta. Sijaisuuksiin lähihoitajat ovat kelvanneet.  

Pidän erittäin paheksuttavana sitä, että asiaa oli valmisteltu taustalla jo pidemmän aikaa ilman, että henkilöstön edustajat pystyivät vaikuttamaan asiaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jo nyt alueellista pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. Tulevina vuosina eläköityy huomattavasti enemmän työntekijöitä kuin uusia koulutettuja on saatavilla. Lähihoitajien osaaminen ja työkokemus on huomioitava silloin, kun kyseessä ei ole säädöksillä rajattu työtehtävä.

Perusteluina vakanssimuutokseen esitettiin terveyskeskusvuodeosastojen potilaiden lääkehoitoa ja hoidon vaativuutta. Se, että vuodeosastoilla hoidetaan yhä enemmän monisairaita ja -ongelmaisia iäkkäitä potilaita, ei ole peruste toimimuutoksille. Sen sijaan odottaminen pitkiä aikoja ilman apua, valvontaa ja hoitoa on jo itsessään rasite ja riski altistua erilaisille komplikaatioille, kuten painehaavoille, kaatumisille, sekä hoitojaksojen pidentymiselle.

Olennainen osa lähihoitajan koulutusta on lääkehoito ja sen vaikutusten seuranta. Vuodeosastopotilaat tarvitsevat lähihoitajia osana moniammatillisia tiimejä seuraamaan heidän voinnissaan tapahtuneita muutoksia, tarkkailemaan peruselintoimintoja ja auttamaan päivittäisissä toimissa. Työn vaativuuden kasvaessa työnantajan on mahdollista järjestää täydennyskoulutusta, eikä muuttaa toimia.  

Väestön ikääntyessä eri ammattiryhmien väliseen työnjakoon ja sen kehittämiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Toimivalla työnjaolla parannetaan hoidon laatua, vähennetään työn kuormittavuutta ja lisätään työhyvinvointia.

Lähihoitajien osaaminen on otettava täysimääräisesti käyttöön Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymäalueella helpottamaan hoitajapulaa ja vastaamaan potilaiden oikea-aikaiseen hoidon tarpeeseen. Työnantajan ei pidä tietoisesti aiheuttaa hoitajapulaa ja vaarantaa potilasturvallisuutta.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer