3.5.2019

Kolumni: Hallitusta odotellessa, täydessä työn touhussa

Moni on todella kyllästynyt, kun edes puhutaan sotesta. Onneksi liitossa ei olla kyllästyneitä, vaan olemme edelleen innoissamme ja meillä on halu olla mukana rakentamassa sitä. SuPer on jo pitkään todennut, että kuntayhtymämalli olisi hyvä. Tietysti on myös huomioitava asukasluku ja rahoitus sitä määritettäessä. Paras-laissa määriteltiin asukasluvuksi 20 000. Jospa nyt vain suurennettaisiin sitä 200 000:een. Tämä olisi se maaginen asukasluku, jolla kunta saisi itse tuottaa sote-palvelut, muutoin palvelut tuotettaisiin kuntayhtymänä. Silloin palvelut olisivat lähellä, ja silti järkeviä keskittymiä voisi syntyä.

Myös rahoitus on kuuma peruna. Kunnat ovat jo muutaman vuoden reippaasti alibudjetoineet sotea. Siitä on seurannut, että monella paikkakunnalla on nyt aloitettu yt-menettelyt. Tavoitteena on kuroa budjettivaje umpeen erilaisin keinoin. SuPerin kanta on edelleen, että niistä hyvinvointipalveluista, joita superilaiset työllään tuottavat, ei voi enää säästää. Henkilöstö on jo nyt äärirajoilla, ja hoidon laatu ja turvallisuus ovat uhattuina. Lisäsäästöt tarkoittaisivat perustuslain takaamien hyvinvointipalveluiden alasajoa. Tätähän ei kukaan halua.

Olemme koko alkuvuoden joutuneet lukemaan vanhustenhoidon huonosta tilasta. Hoidon laatu ja turvallisuus ovat päässeet rapistumaan ulkoistusten myötä. Jopa niin pahasti, että eräille toimijoille on asetettu uhkasakkovaatimus ja toiselle toimijalle uhkana on lisäksi toimiluvan peruuttaminen. Tämä kaikki on nyt päättäjien tiedossa, ja he ovat myös myöntäneet ongelman.

Varmasti aika moni katsoi vaalitenttejä. Niissä kaikkien paitsi yhden puolueen puheenjohtajat totesivat, että vanhuspalveluihin pitää saada lakiin kirjattu hoitohenkilöstömitoitus, minimissään 0,7. Lisäksi on oltava tukityöntekijät erikseen. Tämä maksaa, mutta lupaukset on lunastettava. Ihmisillä on oikeus saada kunnon hoitoa silloin, kun he sitä tarvitsevat vamman, sairauden tai raihnaisuuden vuoksi.

Joku voi nyt miettiä, että mistä hoitajia saadaan ja onko heitä. Tänä vuonna tehty valtakunnallinen selvitys sosiaalihuollon ammattihenkilöstö- ja tehtävärakenteesta antaa vastauksia. Selvityksessä todetaan selvästi, että koulutetuista lähihoitajista ei ole pulaa. Kyse on toistaiseksi voimassa olevista kokoaikaisista työsopimuksista, työn sisällöstä ja kuormittavuudesta sekä palkasta. Juuri niistä asioista, joita SuPer on jo vuosien ajan tuonut esille. Nyt tarvitaan hallitukselta päätöksiä, joita on luvattu.

Ongelmia on monilla toimialoilla, se tiedetään liitossa. Ongelmiin pureudutaan samalla innolla kuin ennenkin: ketään ei jätetä.

Terveisin,

Silja

Kolumni on julkaistu SuPer-lehdessä 5/2019.