5.1.2018

Kolumni: Hyvää uutta vuotta kaikille superilaisille

Uusi vuosi on Suomelle alku toiselle sadalle vuodelle ja hieno jatko 70-vuotiaalle SuPerille. Siinä siis jatkoa ja tulevaisuutta! Ja mikä on jatkaessa, kun olemme melkein maailman huippuja monessa asiassa. Jos tätä Suomen osaamista ja toimintaa tarkastelee superilaisten työn kautta, se on koko elinkaaren kattavaa.

Superlilaiset työskentelevät laajasti sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatusalalla. Työ on ihmisen kasvun ja kehityksen tukemista, sairauksien hoitamista, terveyden edistämistä, huolenpitoa ja hoivaa. Tiedetään myös, että työ edellyttää oman ammattitaidon ylläpitämistä ja uudistamista.

Ajatellaanpa vaikka varhaiskasvatusta. Se on monessa tutkimuksessa ja seurannassa havaittu hyväksi ja toimivaksi, ja siitä vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä. Työtä, jossa jokainen saa toimia lapsen parhaaksi, on arvostettu. Ei nyt pilata sitä, mikä on hienoa ja hyvää. Tehkäämme edelleen hyvää, mutta kehitetään työtä ajassa. Työtä tehdään lasten hoidon, kehityksen ja kasvatuksen tarpeista niin, että lapselle suodaan mahdollisuus uuden oppimiselle ja jatkuvalle uteliaisuudelle. Luodaan hoitosuhde, joka mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtelun ja josta vanhemmat tietävät, että lapsi voi hyvin.

Tästä on hyvä lähteä kouluun, jota maailmaltakin tullaan ihastelemaan. Suomen paras investointi tulevaisuuteen on ollut koulutus. Opettajat opettavat ja oppivat uusia opetusmenetelmiä, jotta koululaiset oppisivat. Toki ajoittain on lapsia, jotka tarvitsevat enemmän apua oppimiseen. Onneksi silloin on mukana koulunkäynninohjaaja, joka omalla ammattitaidollaan ohjaa ja opettaa koululaista, niin koulussa kuin iltapäiväkerhossa. Koulunkäynninohjaajien tarve ei lopu peruskouluun, vaan myös ammatillisessa koulutuksessa on opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityistukea.

Kaikkea voi tapahtua elämän aikana. Ihminen sairastuu akuutisti, vakavasti, voi saada pitkäaikaissairauden, mieli voi järkkyä tai jokin tapaturma voi muuttaa elämää hetkellisesti tai lopullisesti. Onneksi sekä lääketiede että hoitaminen ovat kehittyneet ja muuttuneet niin paljon, että monen elämä jatkuu hoidoista huolimatta aika tavallisena.

Sairaalamaailmaan kuuluu myös kuolema, niin äkillinen kuin odotettu. Näissä kaikissa tapahtumissa superilainen on mukana hoitamassa, tukemassa, opastamassa, antamassa ihan konkreettisia ohjeita, auttamassa selviytymään siitä tilanteesta tai jatkamaan elämää. Superilaiset tietävät, että elämä on arvokas aina ainutkertaiseen kuolemaan saakka. Siksi siis hoidamme sydämellä ja ammattitaidolla.

Ikääntyminen on toivottavaa ja suomalaisten eliniän odote onkin saatu hyvin nousuun. Kiitos siitä kuuluu lisääntyneelle hyvinvoinnille, koulutukselle ja lääketieteelle. Yhteiskunta on satsannut hyvinvointiin, siihen, että ihmiset olisivat tietoisia, miten pitää elää ja huolehtia itsestään. Kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin olisi haluttu, mutta kokonaiskuva on kohtuullinen. Tietoa on paljon, mutta aina sen mukaan ei jakseta toimia ja siksi meillä on myös paljon kansantauteja.

Nyt kuitenkin Suomessa eletään aikakautta, jolloin meillä on paljon vanhuksia, jotka tarvitsevat apua sairautensa hoidossa ja päivittäisissä toiminnoissaan. Tässäkin on superilainen hoitamassa, auttamassa, kuntouttamassa, pitämässä huolta kokonaisvaltaisesti. Ihan kuten vanhuspalvelulaki säätää. Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi.

Superilaisia on muuallakin, ei siis unohdeta heitä. Kehitysvammaiset tarvitsevat erilaista apua, tukea ja hoitoa koko elämän ajan, täälläkin superilaiset hoitavat eettisesti tukien. Myös hammashoitoa tarvitaan, ja sielläkin meitä ohjaa ja hoitaa superilainen. Olemme tehneet ja teemme työtä lähellä ihmistä. Meitä ohjaavat lait ja asetukset sekä eettiset ohjeet, joiden perustana on ihmisarvon kunnioittaminen. Siitä on hyvä jatkaa.

Terveisin,

Silja