1.6.2022

Kolumni: Kuinka moni on valmis hoitamaan läheisensä kotona?

SuPer on jo vuosia puhunut hoitajapulasta. Teema on valitettavan ajankohtainen, ja se on laajentunut vanhustenhoidosta koko sote-sektorille ja varhaiskasvatukseen.

Vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta on käyty vääntöä kauan. SuPer vaati sitovaa hoitajamitoitusta pitkään, sillä meille oli selvää, että pelkkä suositus ei tule koskaan riittämään. Aina löytyi syy, miksi suositusta ei noudatettu. Asiakasturvallisuus vaarantui usein, vaikka työntekijät ilmoittivat epäkohdista.

Työnantajapuoli on vaatinut, että lakia ei tarvitsisi noudattaa mitoitusten osalta, koska koulutettua hoitohenkilökuntaa ei ole saatavilla riittävästi. Varsinaiseen ongelmaan ei edelleenkään haluta puuttua: Kuinka korjataan hoitajapula ja pidetään ala vetovoimaisena? Asiakkaiden hoidon tarve ei vähene hoitajapulan vuoksi vaan heillä on edelleen oikeus hyvään hoitoon.

SuPerin jäsenistön viesti on, että palkkaus, työolot ja työnkuva on saatava kuntoon, jotta alalla pysytään ja sinne hakeudutaan myös jatkossa. Työntekijöitä kannattaa kuunnella, sillä he tietävät parhaiten ratkaisut hoitajapulaan. Hoitajat katsovat aina asioita myös asiakkaiden näkökulmasta, sillä ammattiosaamisen lisäksi ammattietiikka on vahva.

Hoito- ja hoivatyö on yhteiskunnallisesti hyvin merkittävää työtä, ja hoitajat kokevat työn merkitykselliseksi ja haluavat hoitaa hyvin. Kansalaisilla on oikeus heille luvattuihin palveluihin ja valtion on viime kädessä turvattava palvelut. Kriisiaikoina tämä on entistäkin tärkeämpää, osa varautumista ja kokonaisturvallisuutta. Se ei tapahdu pakkolakeja säätämällä vaan huolehtimalla hoitoalan vetovoimasta.

Jos hoitajapulaa ei korjata, joudumme karsimaan reippaasti hyvinvointipalveluja. Kuinka moni on valmis hoitamaan läheisensä kotona ja onko työelämä valmis siihen, että työntekijät ottavat vapaata hoitaakseen omaisensa? Ovatko kodit riittävän tilavia ja turvallisia, että omaisten hoitaminen on mahdollista? Onko yhteiskuntamme valmis siihen, että työikäiset siirtyvät osa-aikahoitajiksi?

Sovittelulautakunnan tiistaina 10.5. antama sovintoehdotus kunta-alan työriitaan ei anna mitään eväitä hoitajapulan ratkaisuun.

Terveisin,

Silja