5.10.2018

Kolumni: Pidä kiinni oikeuksistasi

Liittoon tulee päivittäin kysymyksiä työajoista, listamuutoksista ja palkanmaksuista ynnä muusta. Alallemme on muodostunut paljon vääriä käytäntöjä, jotka on oikaistava ja mentävä työehtosopimusten mukaan.

Aloitetaan työvuorolistasta. Se on asiakirja, joka pitää tuoda työntekijän tietoon viikkoa ennen kuin se käynnistyy, eikä siihen saa suunnitella yli- tai alitunteja. Kuntapuolella listan kesto on normaalisti kolme viikkoa, yksityisellä se voi olla kolmesta kuuteen viikkoa. Tätä asiakirjaa, siis työvuorolistaa, ei saa periaatteellisesti muuttaa ollenkaan ilman työntekijän lupaa.

Esimieheltä on kysyttävä lupa, jos itse haluaa vaihtaa vuoroaan jonkun kanssa. On myös muistettava, ettei jaksotyössä ole liukuvaa työaikaa, vaan se määräytyy jakson mukaan. Vasta kun jakson työtunnit tulevat täyteen, alkavat ylityöt. Ylitöitä ilman työntekijän suostumusta voi tulla KVTES:ssä. Se mahdollistaa työnantajan määräämään ylitöihin, jos tulee ennalta arvaamattomia poissaoloja. Mutta se ei määritä sitä, että työvuorolistaa olisi vaihdettava. Yksityispuolen työehtosopimuksissa on jo lähtökohtaisesti määrätty, että ylitöihin on kysyttävä työntekijän suostumus.

Tästä kannattaa pitää kiinni: työvuorolista on asiakirja, jota ei saa muuttaa ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja sanoo usein listamuutoksen syyksi, että on pakko, kun ei ole riittävästi henkilökuntaa ja potilas- tai asiakasturvallisuus vaarantuu.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työpaikalla on riittävästi hoitoalan koulutuksen saanutta henkilökuntaa. Eli jos noro-aalto tulee, se ei ole mikään syy sanoa, että on pakko jäädä tai vaihtaa. Ylitöitä saa tietysti tehdä, mutta ne pitää korvata tessien mukaisesti, ei samalla listalla tunti tunnista. Teillä on oikeus saada tessien mukaiset korvaukset, sillä ne on teille neuvoteltu. Pidä kiinni oikeuksistasi!

Ajoittain kysytään myös, että eikö kaikki työ, jonka teen osa-aikaisena ylimääräistä, ole ylityötä. Ei ole, sillä se olisi todella epäreilua kokoaikaisia työntekijöitä kohtaan. Ainoa poikkeus, joskin jo harvinainen, on henkilö, joka tekee keikkaa suoraan, ja silloin työ tehdään yleistyöaikana.

Jokaisen on itse opeteltava tulkitsemaan oma palkkakuitti. Tiedän, että joillakin se on niin sekava, ettei siitä tahdo saada selvää. Tämä on kuitenkin työnantajan perustyötä, jonka hänen pitää osata selittää ja selventää työntekijälle. Jos siis on vaikeuksia lukea palkkakuittia, ota yhteys palkanlaskentaan ja pyydä selvitystä.

Monille on sanottu, ettei saa ottaa yhteyttä, vaan tulee kysyä esimieheltä. Kuitenkaan esimieskään ei usein tiedä. Työnantaja ei saa milloinkaan kieltää yhteydenottoa palkanlaskentaan. Palkanmaksu on työnantajan velvollisuus ja selvitys sen määräytymisestä tulee antaa, myös jo maksetusta palkasta. Tämä koskee myös vuosilomapalkkoja. Kaikki palkkatiedot kuuluvat sinulle. Tästäkin on tesseissä sovittu.

Haastava asia, joka on noussut todella runsaana esille, on opiskelijan ohjaus. Tiedän, että tämä saattaa olla vaikea toteuttaa, mutta oppilaan ohjaukseen on otettava aikaa. Uusi koulutussopimus on todella vaikea ja ongelmallinen, mutta nyt jos koskaan on oppilaalle annattava aikaa. Tämä on haastava asia, sillä kaikkien ammattilaisten ensimmäinen kohde on hoidettava. On vain mietittävä, millaisen työkaverin haluan tulevaisuudessa.

Työssä ohjaaminen on vaativaa, ja opiskelijalla pitää olla motiivi koulutukseen. Ajoittain on hyvä muistella omaa opiskeluaikaa. Miten ylpeä sitä olikaan tulevasta ammatistaan. Valtaosa opiskelijoista on alalle sopivia ja heistä tulee hyviä superilaisia, kun Sinä osaavana ammatti-ihmisenä tuet häntä oppimisessa.

Terveisin,

Silja