6.3.2015

Kolumni: Sotella tai ilman – nyt etsitään hyviä työpaikkoja

Sote etsii nyt malliaan. Se tulee aikanaan, mutta sitä odotellessa ei pidä jäädä tuleen makaamaan. Usein minulle sanotaan, että liitto nostaa esiin vain työn huonoja puolia eikä kerro, mitä hyvää työpaikoilla on saatu aikaiseksi. Näitä työhön liittyviä epäkohtia on liiton tuotava julkisuuteen ja niistä pitää puhua, muutoin ei mikään asia korjaannu. Mutta totta on, että on hyviäkin työpaikkoja, joissa toimintatapoja ja työtä on kehitetty. Näitä työpaikkoja kannattaa nostaa esille.

Superilaiset työskentelevät suuren muutospaineen alla. Kukaan ei oikein tiedä, mitä seuraavaksi tuleman pitää. Kuntien huonosta rahatilanteesta rummutetaan joka puolella ja toistetaan, ettei tähän toimintatapaan ole varaa. Töitä tehdään silti ammattitaidolla ja sydämellä sekä työtä kehittäen. Osaamisen syventäminen ja työn kehittäminen ovat osa superilaisten ammattitaitoa. Kehittämiskohteena ovat olleet muun muassa kuntouttava työote, hoidettavasta lähtevä ja yksilöllinen lähestymistapa, hoidon, hoivan ja kasvatuksen turvallisuus sekä näyttöön perustuva toiminta. Näiden toimintamallien lisääminen ja kehittäminen sekä kaiken näkyväksi tekeminen on erittäin tärkeää toiminnan yhä paremman tason saavuttamiseksi.

SuPer on jo vuosien ajan etsinyt ja palkinnut hyviä työyhteisöjä. Muutaman vuoden ajan SuPer-lehti etsi ja esitteli Aika hyvä työpaikka -otsikolla toimivia työyhteisöjä. Viimeksi Tampereen Opintopäivillä palkitsimme kaksi hienoa työpaikkaa monien hyvien joukosta. Kaikille palkituille työpaikoille yhteistä on, että niissä on hyvä henkilöstömitoitus, jolloin myös hoidollisuus on otettu huomioon. Niissä työtä tehdään moniammatillisesti. Superilaisten monialaista osaamista arvostetaan ja osaaminen on otettu laajasti käyttöön. Monilla työpaikoilla työntekijöillä on oma vastuualue, joka tekee työstä entistä mielekkäämmän. Hoitotyön osalta työ on kokonaisvaltaista, eikä organisaatio kiellä työtehtäviä, joihin koulutus antaa osaamisen. Työntekijöiden kannalta oleellista on myös työyhteisön avoin ilmapiiri. Hyvän ja menestyksellisen työpaikan resepti ei ole vaikea, vaan se on juuri sitä, mihin SuPer on toiminnassaan aina kiinnittänyt huomioita.

Nyt haastan sinut: kun huomaat, että työpaikkasi on juuri tällainen, niin ilmoita siitä. SuPer on mukana valtakunnallisessa Mielekäs-hankkeessa, jossa etsitään hyviä ja vetovoimaisia työpaikkoja. Jos henkilöstö voi hyvin, palvelu on hyvää ja asiakkaat ovat tyytyväisiä, on hyvä työpaikka myös vetovoimainen.

Älä pidä hyvää toimintaa vakan alla vaan anna se kaikkien käyttöön. Lisää voit lukea täältä:
www.stm.fi -> Vireillä -> Kehittämisohjelmat ja -hankkeet -> Mielekäs-ohjelma
 
Terveisin, Silja