7.1.2020

Kolumni: SuPer rakentaa turvallista ja kehittyvää työelämää

Ammattiyhdistysliikettä syytetään toisinaan ei-liikkeeksi. Todellisuudessa liitot ovat rakentamassa turvallista ja kehittyvää työelämää. Jos liittoja ei olisi, kuinka kävisi työntekijöiden, eli organisaatioiden tärkeimmän pääoman, oikeuksille?

Erilaisten epätyypillisten työsuhteiden määrä kasvaisi, josta seuraa, että työntekijät kutsuttaisiin töihin silloin kun heitä tarvittaisiin ja varmuus toimeentulosta ja tulevaisuudesta olisi vaakalaudalla. Joillakin aloilla palkkakehitys pysähtyisi. Ay-liike on onnistunut neuvottelemaan työntekijöille etuja, jotka parantavat työssäjaksamista ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi pidemmät äitiyslomat ja paremmat ehdot sairauslomille. Työntekijöiden eduista ovat hyötyneet myös työnantajat, kun työntekijöiden hyvinvointi on parantunut.

Paikallisen sopimisen osuutta halutaan kasvattaa työnantajien toimesta. Asiaa perustellaan sillä, että se toisi joustoa työmarkkinoille. Paikallisessa sopimisessa työnantajalla on viimeinen sana, mutta neuvottelutoiminnan tulee olla aitoa. Se tarkoittaa, että työpaikoilla on oltava luottamusmiehet neuvottelemassa työntekijöiden puolesta.

Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalla työskentelee suuri joukko osaavia ammattilaisia, jotka tekevät mahdolliseksi esimerkiksi perheellisten työssäkäynnin. Julkista sektoria on usein arvosteltu liian kalliiksi. Sitä se ei kuitenkaan ole ja ilman perinteisesti julkisen sektorin tuottamia palveluja emme enää olisi hyvinvointivaltio. Vaihtoehtoa, jossa näitä palveluja heikennettäisiin, ei ole olemassa. Apua tarvitsevat jäisivät heitteille ja työntekijät uupuisivat.

Yhteiskunnan tulee antaa työntekijöille mahdollisuus tehdä työtään hyvin. Palkan on oltava oikeudenmukainen ja sellainen, että sillä tulee toimeen.

 

Silja Paavola, puheenjohtaja

 

SuPer valvoo jäsentensä etuja esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, vanhustenhoidossa, vammaispalveluissa, mielenterveystyössä, päihdetyössä, kotihoidossa, saattohoidossa, lääkäriasemilla, asuntoloissa, kuntoutuksessa, varhaiskasvatuksessa, suun terveydenhuollossa, ensihoidossa, veripalvelussa, laboratorioissa, kouluissa, jalkojen hoidossa, hierontapalveluissa. SuPer hoitaa myös henkilökohtaisten avustajien ja yrittäjien edunvalvontaa.

Katso, keitä SuPer edustaa