1.6.2018

Kolumni: Superilainen, pidäthän huolta itsestäsi

Näin kesän ja valoisuuden kynnyksellä on hyvä miettiä, miten voisi ladata akkuja. SuPer aloitti kampanjan, jonka lähtökohta on Älä jousta itseäsi kipeäksi. Tavoitteena on, että jos teet ylitöitä, niin huomioi, että ne todella ovat ylitöitä, eivätkä vain joustoja.

Aika ajoin tulee eteen tilanteita, jolloin työnantaja pyytää jäämään joko toiseen vuoroon tai tulemaan ylimääräiseen vuoroon. Nämä ovat ylityötä, joka työehtosopimusten mukaan on maksettava rahana tai annettava seuraavassa listassa aikana. Huomioitavaa on, että aikana se menee seuraavaan listaan, jolloin aikaa tulee 50 prosenttia lisää. Jaksotyössä ei ole päivittäistä työaikaa, vaan kolmen viikon aikajänne, jonka kuluessa tietty määrä tunteja tehdään.

Monessa työpaikassa on ollut tapana, että esimies pyytää ottamaan ylityötunnit samassa listassa. Monelle se on sopinutkin. Tämä on kuitenkin juuri sitä harmaata ylityötä, joka tuli selvästi ilmi neuvottelujen aikana ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa. Silloinhan koko Suomi oli kaatua. Silloin kävi suurellekin yleisölle selvästi ilmi, että työntekijöitä on liian vähän.

Tällä kampanjalla pyrimme vaikuttamaan siihen, että sinä työntekijänä voisit ja jaksaisit paremmin. Työmme on rankkaa niin henkisesti kuin fyysisestikin, ja tämä on huomioitava myös palautumisessa. Toisaalta on myös niin, että se, joka haluaa ja kykenee tekemään ylitöitä, voi toki niitä tehdä. Silloin ylityö pitää korvata työehtosopimusten mukaan, ei joustamalla. Sinulla on myös oikeus sanoa ei ylitöille.

Kevät on Taitajakisa-aikaa. SuPer on ollut alusta alkaen mukana kisaa järjestämässä. Tänäkin vuonna kisassa olleet lähihoitajat ovat upeita osaajia. He kaikki ovat halukkaita sitoutumaan tulevaan ammattiinsa.

Tapasin kisan aikana opettajia, jotka totesivat, että lähihoitajakoulutus on todella hyvää. He ovat kuitenkin vakavasti huolissaan siitä, että lähiopetustunnit niin kovasti vähenevät koulutusreformin myötä. Saman huolen varmasti jakavat kaikki superilaiset, joilla on ollut opiskelijoita työssäoppimassa. Tämä kuitenkin on tilanne, jonka kanssa joudumme ainakin jonkin aikaan elämään.

Pitää muistaa, että valtaosa opiskelijoista on erittäin motivoituneita ja odottaa työssäoppimisjaksoltaan hyvää ohjausta. Tämä on ajoittain todella haasteellista vähäisen henkilöstömäärän takia. Me kuitenkin tarvitsemme uusia kollegoita, joten se, miten hyvin otamme opiskelijat vastaan, on merkityksellistä tulevaisuutta ajatellen.

Opiskelijat myös antavat paljon. He tuovat työpaikoille paljon uusia ajatuksia ja uusinta opetusta, esimerkiksi ergonomiasta. Tätä tietojen ja taitojen vaihtoa kannattaa hyödyntää yhteisissä keskusteluissa opiskelijan kanssa.

Ergonomia työssä on todella tärkeää. Kaiken kiireen keskelläkin on aina hyvä muistaa, miten työtä tekee. Omaa kroppaa on hyvä säästää, sen kun on tarkoitus kestää koko elämä! Kun työpäivä on ohi, toivottavasti jaksat lähteä ulos nauttimaan luonnon kauneudesta, sillä mikään ei ole niin rauhoittavaa ja samalla voimia antavaa.

Toivotaan kauniita kesäpäiviä.

Terveisin,

Silja