5.2.2016

Kolumni: SuPerin arvot ovat hoitotyön ydin

Superilaiset työskentelevät laajasti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Meidän työnkuvamme on usein sellainen, että olemme vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Koulutuksen taso, ammatillinen osaaminen, tietojen päivittäminen ja uuden tiedon hankkiminen on meille erittäin tärkeää.

Ammatti tulee koulutuksesta, ammatin syventäminen tulee työstä. Kaikissa ammateissa koulutus on todella tärkeä pohja, mutta kuitenkin kaikkein tärkeintä työssä kehittymisessä on se, miten työnantaja mahdollistaa opitun käytön.

 Teimme selvityksen siitä, miten superilaiset saavat käyttää osaamistaan sairaalassa. Tulos oli erikoinen: meillä on kunnon hukkaputki, osaamisen vajaakäyttö on tavallista. Tähän ei Suomessa ole varaa vaan kaikkien ammatti-ihmisten osaaminen tulee hyödyntää. Sairaaloiden hoitotavat ja hoidon ideologia ovat kehittyneet valtavasti. On ymmärretty, että kun potilas tai asiakas tulee hoitoon, kuntouttavan hoidon pitää alkaa heti, jotta lihaskunto ja itseluottamus omaan jaksamiseen pysyvät yllä. Kuntouttava hoito-ote on aloitettava heti kaiken ikäisillä, mutta mitä vanhempi tai sairaampi ihminen on, sitä tärkeämpää aloittaminen on.

Tätä sanomaa olemme SuPerista vieneet työpaikoille. Usein juuri sairaalamaailmassa törmätään mitä erikoisimpiin mielipiteisiin. Potilailla on niin paljon iv-lääkkeitä, että perus- tai lähihoitaja ei kykene tekemään työtä siellä. Puppua sanon minä. Iv-lääkitys on todella tärkeää, mutta kun ajatellaan asiaa potilaslähtöisesti, perushoito ja päivittäinen kuntoutus ovat yhtä tärkeitä. Erityisesti ne potilaat, jotka ovat pidempään sairaalassa tai vakavasti sairaita, tarvitsevat hyvää perushoitoa sekä kuntouttavaa hoitoa päivittäisissä toimissaan. He kun eivät jaksa muuta. Myös moni ikäihminen tai perussairas tarvitsee kuntoutusta joutuessaan sairaalaan. Perus- tai lähihoitaja on tähän paras ammattilainen.

Teimme viime vuonna yhteistyötä Hoitotyön tutkimussäätiön kanssa Painehaavaumien ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä -tutkimuksen koostamisessa. Huomattiin, että painehaavaumien esiintyvyys oli noussut juuri niissä sairaaloissa, joissa perus- ja lähihoitajien toimia oli vähennetty. Painehaavaumien synty voidaan lähes sataprosenttisesti estää hyvällä perus- ja asentohoidolla. Tämä ei ole mikään pikkujuttu, sillä painehaavaumien hoito maksaa vuositasolla yli 420 miljoonaa euroa.

Ehdottomasti on todettava, että potilas hyötyy eniten moniammatillisesta tiimistä, jossa jokainen tekee osansa kohti samaa sovittua päämäärää. Kaikessa on ajateltava potilaslähtöisesti eli miten apua tarvitseva mistäkin hoidosta parhaiten hyötyy.

Kliininen hoitotyö on tärkeää. Hoidon vaikuttavuutta saadaan kuitenkin enemmän, kun kiinnitetään huomiota tapaamme tehdä sitä. Ja myös vuorovaikutukseen. Hoidon tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti asiakkaaseen tai potilaaseen, jolloin hänen omat voimavaransa kasvavat eikä hän enää tarvitse meitä niin kiinteästi. Puhutaan sitten tautien hoidosta tai siitä, miten hyvin henkilö saadaan sitoutumaan hoitoonsa, on vuorovaikutuksella suuri merkitys. Vuorovaikutuksen voima on siinä, miten ihminen kokee saamansa hoidon. Ei riitä, että määrittelemme termin vaan meidän pitää miettiä työmme luonnetta, jossa kaikella vuorovaikutuksella on suuri arvo.

Ollessani koulussa minulla oli hyvä opettaja, joka kiteytti asian hyvin. Hoitajan ammatti on vaativa. Siinä pitää osata ammatilliset tiedot ja taidot, mutta samalla pitää miettiä ja sisäistää se, miten suuri valta hoitajalla on silloin, kun hoidettava on apua tarvitsevassa asemassa. Sitä valtaa ei saa käyttää väärin, se valta pitää käyttää hoidettavan hyväksi. Näillä opeilla saadaan työhön vaikuttavuutta ja siihen sopivat myös SuPerin arvot, Kunnioitus – Vastuullisuus – Rohkeus, kuten te kaikki tiedätte.

Talviterveisin, Silja