6.9.2023

Kolumni: SuPerin arvot ovat hyvä syy kuulua liittoon

Nyt jos koskaan kannattaa työntekijän liittyä omaan ammattiliittoon. On aika kysyä työkaverilta, kuuluthan SuPeriin? Nykyisen hallituksen tavoitteet työelämän muutoksiin ovat raflaavia ja monet asiat sellaisia, ettei työntekijä yksin pärjää, vaan tarvitsee liiton apuja.

SuPerin kolme perusarvoa näkyy siinä, kuinka me liittona valvomme jäsentemme etua.

Rohkeus. SuPer nostaa rohkeasti asiantuntijana asioita esille ja vie niitä eteenpäin. Päämääränä on aina jäsenen etu. Koulutus on kaiken alku ja liitto on myös opiskelijoiden edunvalvoja. SuPer on jo vuosien ajan vaatinut karsivia soveltuvuuskokeita alalle haluaville. Haluamme varmistaa, ettei ketään tuupata opiskelemaan alaa, joka ei kiinnosta tai motivoi, vain siksi että alalla on huutava pula työntekijöistä. Karsivat soveltuvuuskokeet on nyt mainittu asetuksessa, mutta se pitää saada kirjattua myös lakiin, ja sitä kohti me työskentelemme. Myös koulutuksen pituus ja siitä syntyvä osaaminen ovat ehdottoman tärkeitä asioita. Koulutuksessa saadusta osaamisesta ammattitaito ja ammatti-identiteetti syntyvät. Nämä ovat koko työn peruspilareita.

Vastuullisuus. SuPer toimii vastuullisesti niin jäsenilleen kuin yhteistyökumppaneilleen, ja sillä mitataan myös luotettavuutta. Mietimme aina, mitä olemme tekemässä ja miten se vaikuttaa jäseniin. Mikä on liiton päämäärä asioiden hoitamisessa? Meille on tärkeää, että SuPeria pidetään yhteiskunnallisesti vastuullisena toimijana, ja sillä on suuri merkitys kokonaisedunvalvonnassa.  Kun SuPer liittona lausuu jotakin julkisuudessa, oli se sitten mielipidekirjoitus tai mediatiedote, me emme tee niitä ”musta tuntuu”- tyylillä, vaan tarkastamme asiat, että ne ovat totta. Usein tiedot tulevat teiltä jäseniltä, mutta me myös tarkastamme tietoja useista lähteistä. Kun TES-neuvottelut lähenevät, kysymme jäsenten mielipiteitä: Mitkä asiat TES-neuvotteluissa ovat ne tärkeimmät? SuPer kuuntele aidosti jäseniään. Toimimme vastuullisesti myös siinä, että emme luo yliodotuksia. Huolehdimme, että asioita, joita pyydetään, voidaan oikeasti saada tai kehittää. Tuomme julki epäkohtia, ja teemme työtä sen eteen, että ne korjataan. Ja tietysti tuomme julki myös onnistumisia monella eri tavalla.

Kunnioitus. Se on SuPerin ydinajatus. Kunnioitus jäseniä kohtaan on perusarvo. Moraali tai eettiset arvot ovat tärkeitä, mutta mikään ei ole minkään arvoista ilman toisen kunnioitusta. Liitto on te ja sen toiminta on teitä varten. Meidän tehtävämme on kuunnella teitä, olla teille rehellisiä ja avoimia asioiden hoidossa ja tekemisissä. Liiton tehtävänä on myös saada jäsenet kunnioittamaan omaa ammattiaan ja olemaan siitä ylpeitä. Kuten liittona olemme todenneet, tässä ammatissa tarvitaan vahvaa ammattietiikkaa, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Jossain on osuvasti kirjoitettu ”Ne jotka oppivat kunnioittamaan itseään ja muita, pystyvät muodostamaan täydellisemmän, empaattisemman ja merkityksellisemmän rinnakkaiselon.” Paikallisesti se merkityksellinen rinnakkaiselo näkyy ammattiosastotoiminnassa, jossa yhteistyöllä ja päätöksillä viedään asioita eteenpäin. Summa summarum, mitä paremmin osaamme tehdä yhteistyötä toisiamme kunnioittaen, sen paremmin me pärjäämme ja menestymme.

Terveisin, 
Silja