22.6.2016

Kolumni: SuPerin omat superviikot jatkuvat

Viikkoa 23 kesäkuun alussa sanottiin superviikoksi – ja sitähän se olikin. Työmarkkinaosapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen kilpailukykysopimuksessa. Se on raskas työntekijöille, yhtään enempää ei enää työntekijöiden hoidettavaksi voi tulla. Nyt maan hallituksen on pidettävä ne lupaukset, jotka se antoi. Sopimushan tarkoittaa sitä, että molemmat osapuolet pitävät, mitä lupaavat. Kun nämä asiat saadaan kohdalleen, voidaan taas palata normaaliin päiväjärjestykseen.

Normaali päiväjärjestys on superilaisten edunvalvontaa, jonka keskiössä ovat työnkuva, koulutus, työn arvostus ja henkilöstömitoitukset. Kuulostaa vanhalta levyltä, mutta riippuen siitä, miten asiaa katsoo, se joko on sitä tai ei ole. Työnkuvaan voi tulla suuriakin muutoksia riippuen sotesta ja sen edistymisestä. Superilaiset ovat kuulleet ja lukeneet jo vuosia sote-muutoksesta jopa kyllästymiseen asti, eikä vieläkään tiedetä lopputulosta. Sen tämä sote-muutos kuitenkin on saanut aikaan, että useat kunnat ovat alkaneet yhteistyössä miettiä muutosta ja miten se toteutetaan. Muutoksia on tulossa myös superilaisten työnkuvaan, ja meistä riippuu se, mihin suuntaan.

Superilaisten työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Näihin arvoihin perustuu alan ammattietiikka. Me kaikki tiedämme, mitä osaamista koulutuksemme antaa, mutta vasta työn tekeminen tuo ammattitaidon. Ammattitaito taas karttuu silloin, kun työ on haastavaa ja vastuullista. Nyt kuuluu työpaikoilta liian paljon sitä, että lähi- ja perushoitajat joutuvat siivoamaan, laittamaan ruokaa tai pesemään pyykkiä, jolloin asiakas jää liian vähälle huomiolle. Koko ajan paheneva trendi on ollut se, että henkilöstöä on vähennetty tukipalveluista ja ne työt ovat valuneet meille hoitajille. Tietysti olemme ne työt tehneet, sillä ilman tukitoimia työ olisi todella hankalaa. Kuitenkin tukipalveluihin pitää saada niiden omat tekijät takaisin. Työn sisällöllä on merkitystä työn vaikuttavuuteen. Mitäpä jos sekin kaikki aika, mikä menee tukitöihin, käytettäisiinkin joko hoitotoimiin tai vain yhdessä tekemiseen hoidettavien kanssa. Miten paljon enemmän se tuottaisi iloa ja hyvää mieltä!

Ammatillinen osaaminen, kaikkien superilaisten hyvin tuntema ja hyväksi todettu hoitotyön periaate, tarkoittaa inhimillistä ihmissuhdetyötä. Siihen kuuluvat keskeisesti asiakaskeskeisyys, asiakkaan ja potilaan kunnioittaminen, aito auttamisen halu ja tarve kehittyä ammatillisessa osaamisessa. Kun näihin hoitotyön osatekijöihin liitetään SuPerin omat arvot Kunnioitus – Vastuullisuus – Rohkeus, on työmme laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista joka viikko. Kunhan siihen vain annetaan mahdollisuus. Tarkoitushan on, että potilaat ja asiakkaat saavat oikeaan aikaan oikeanlaista hoitoa ja hoivaa.

Me kun aina hoidamme toisia, niin hoidetaan myös itseämme edes kesälomalla, toivottavasti monella se on.

Hyvää kesää kuitenkin kaikille ja kiitos luottamuksesta,

Silja