2.9.2020

Kolumni: Syksy tulee pikkuhiljaa

Kesä meni, toivottavasti moni on saanut viettää hyvän loman.

Kesän aikana tuli huolestuttavia uutisia monista paikoista, kun yt-menettelyjä käytiin useilla työpaikoilla. Onneksi monia niistä saimme peruttua, mutta tässä koronatilanteessa, jossa superilaiset ovat keväästä asti eläneet, on yksikin lomautus tai jopa irtisanominen huono juttu.

Tästä päästäänkin koronaan, maskin alla työskentelyyn sekä koronalisään. Nyt maan hallituksen kehotuksesta joukkoliikenteessä maskia käyttävät ihmiset, jotka eivät ole pakotettuja työskentelemään maskin kanssa, ovat todenneet miten uuvuttavaa maskin käyttäminen on. Tätä samaa viestiä on viety kevään palkkaneuvotteluista lähtien maan hallitukselle. On uuvuttavaa joutua työskentelemään maski ja muut vermeet päällä. Sen takia olemme pyytäneet koronakorvausta.  Korona jatkuu edelleen ja edelleen on työskenneltävä maski päällä. Asiaa ei olla unohdettu.

Syksy tuo myös henkilömitoitusmuutoksen vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon. Tämä tulee vaikuttamaan tutkinnon suorittaneen lähi- ja muiden hoitajien työnkuvaan. Muutos pitää tehdä 1.10. mennessä. Lähihoitajien ja muiden vanhan tutkintonimikkeen omaavien työnkuvan pitäisi olla lähes kokonaan hoitotyötä, ei siivousta, pyykinpesua tai ruoanlaittoa. Tämä koskee nyt tietenkin vain vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteleviä superilaisia, mutta olemme mukana myös kotihoidon työryhmässä ja siellä myös henkilöstön riittävyyteen kiinnitetään huomiota. Työ jatkuu syksyllä.

Syksy tuo uudet opiskelijat työpaikoille. Toivottavasti moni opiskelija pääsee, sillä sitäkin on ollut havaittavissa, ettei työpaikoille ole otettu opiskelijoita. Pyytäkää ottamaan opiskelijoita, jos niitä ei ole, sillä jos ei ole opiskelijoita, niin ei myöskään tule uusia työkavereita. Opiskelijan ohjaus on työlästä, mutta samalla palkitsevaa. Sinä ammattilaisena ohjaat käytännön asioita teoriatietoihin nojaten tai vain ihan sovittujen ohjeiden, sääntöjen ja säädösten pohjalta.

Ohjatessa on paras mahdollisuus myös muistuttaa opiskelijaa siitä, että hoito-, kasvatus- ja lääketiede muuttuvat koko ajan. Tämä ammatti on aina uuden oppimista. Siinä samalla myös itselle tulee uusia asioita opituksi. Tiedän, että työssä on kaikilla kovat paineet jaksamisen ja työn suorittamisen kanssa. Ohjaaminen antaa ohjaajalle kuitenkin myös paljon. Opiskelija, jolla on ollut hyvä ohjaaja, tulee usein myös työkaveriksi. Sekin on hyvä asia. Ja tietenkin hän on toivottavasti myös uusi superilainen.

Syksy ilman sotea ei olisi mitään. Nyt se kuitenkin on lähempänä ratkaisua kuin koskaan. Valmis se ei ole, mutta kunhan saadaan pesukivet paikalleen, sitä on helpompi rakentaa. Maakuntamallin myötä varhaiskasvatus, joka on nyt sivistystoimen alla, kuuluu kunnan tehtäviin ja jää siten kuntapuolelle. Tämä muutos on huomioitu kaikessa edunvalvonnassa.

Asioita on paljon, mutta niin on myös teitä superilaisia. Joukossa on voimaa!

Silja Paavola
SuPerin puheenjohtaja

Katso myös

SuPer-lehden 9/2020 kansi

www.superlehti.fi