2.2.2022

Kolumni: Tuleva kollega, olet valinnut hyvän ammatin

Tämä lehti jaetaan lähihoitajaopiskelijoille ympäri Suomen. Olette valinneet todella hyvän ammatin! Työ on mielenkiintoista ja vaikuttavaa, eikä sitä korvaa digitalisaatio, vaikka se tukeekin hoitajan työtä.

Tutkinnon täytyy antaa valmiudet työhön. On tärkeää, että sinä opiskelijana olet tietoinen, mitä tutkintoon kuuluu: mitä pitää osata vaatia koulutukselta sekä teoriaopinnoissa että työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Sinulla on opiskelijana oikeuksia, joista kannattaa pitää kiinni, sillä vain siten saavutat sellaisen osaamisen tason, jota työssä nykyään tarvitaan.

Monet koulut ovat olleet etäopetuksessa ja se on vaatinut paljon opiskelijalta. Etäopiskelu ei kuitenkaan poista koulun vastuuta. Koulun vastuuseen kuuluvat teoriaopinnot. Tavoitteena on aina saada teoria yhdistettyä käytännön työhön. Teoriaopinnot anatomiasta ja fysiologiasta, ihmisen kasvusta ja kehitysestä, sairauksien synnystä ja lääkityksestä, kuntoutus kokonaisuudessaan, asioiden suunnitteleminen ja kirjaaminen sekä näihin kaikkiin vaikuttavien lakien ja asetusten osaaminen ja ymmärtäminen. Se on vaativaa, mutta ehdottoman tärkeää.

Työssäoppimisjaksoilla sinulla on oikeus saada hyvää ja asiantuntevaa ohjausta työpaikalla. Sinulla on oikeus harjoitella niitä taitoja, joita työssäsi tulet tarvitsemaan. Parhaimmassa tapauksessa sinä ja ohjaaja täydennätte toisianne: sinulla on uusimmat tiedot ja konkarilla kokemus siitä, miten ne yhdistetään olemassa oleviin toimintatapoihin. Jos sinusta tuntuu, että ohjaajalle ei ole annettu tarpeeksi aikaa tai sinut on opiskelijana laitettu työntekijän asemaan, niin se ei ole tarkoituksenmukaista, ei edes oppisopimusopiskelijalle.  Ota silloin asia puheeksi opettajan kanssa tai jos epäilet tai et uskalla, ota yhteys SuPerin luottamusmieheen.

Tutkinnon tavoitteena on aina, että saat ammattiosaamisen ja monipuoliset valmiudet hoitotyöhön. Pidä kiinni siitä ajatuksesta. Älä mene opiskelussa siitä, missä aita on matalin, vaan ole tulevasta ammatistasi ylpeä.

Liitto on mukana kehittämässä koulutusta ja turvaamassa opiskelijoiden asemaa. Liiton ammatillinen edunvalvonta, jossa on koulutuksen asiantuntija, on kärppänä huomioimassa koulutukseen tulevia muutoksia ja älähtää heti heikennyksistä. SuPeria kuunnellaan.

SuPer on suurin ammatillinen liitto, jonka jäsenet ovat suorittaneet toisen asteen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkinnon. Opiskelijajäsenenä saat erinomaiset jäsenedut ja hyvät vakuutukset, muun muassa oikeusturva- ja vastuuvakuutukset, jotka ovat voimassa työssäoppimisjaksoilla ja alan töissä. Olet tuleva kollega ja sinusta pidetään huolta.

Terveisin,
Silja