15.4.2014

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan palkansaajajärjestöt: Kuntien asema palveluiden tuottajana on turvattava sote-uudistuksessa

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat päättäneet, että Suomen sote-palvelut järjestetään vuodesta 2017 alkaen viiden vahvan alueellisen järjestäjän, kuntayhtymän toimesta. Parlamentaarinen työ ja lain valmistelu ovat käynnistyneet tarkempien linjausten luomiseksi.

Viiden sote-alueen toimiessa järjestelyvastuussa palvelut tulee pääosin tuottaa kantokyvyltään riittävän suurten peruskuntien, kuntien yhteistoiminta-alueiden eli kuntayhtymien ja vastuukuntien sekä erikoissairaanhoidon kuntayhtymien pohjalta. Yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt täydentävät kuntapalveluita. 

Palvelujen tuottamisen kunta-alan toimijoiden tekemänä on oltava asiakaslähtöistä, hyvin johdettua, kilpailukykyistä ja tuloksellista. Ammattitaitoinen, motivoitu henkilöstö on avainasemassa uudistuksen onnistumisessa. Työnantajan vaihdostilanteet hoidetaan hyvää yhteistoimintaa noudattaen.

Henkilöstöön on jatkossakin sovellettava vakaita kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia sekä kunta-alan eläkejärjestelmää. Kansallisessa lainsäädännössä on selkeästi määriteltävä, että kunnat voivat tuottaa sote-palveluita ilman yhtiöittämisvelvoitetta.


 
Lisätietoja:

KT Kuntatyönantajat
valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen 050 563 5710
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 040 547 7710
 
Kunta-alan Unioni
JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta 0400 912 399      
Jyty:n puheenjohtaja Maija Pihlajamäki 0400 537 756      
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
puheenjohtaja Olli Luukkainen 0500 652 872      
 
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola 050 527 5085      
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo 040 587 4346      
 
Tekniikka ja Terveys KTN
puheenjohtaja Keijo Houhala 0400 55 1175