18.10.2016

KT Kuntatyönantajien ja kunnallisten pääsopijajärjestöjen kannanotto: Henkilöstö mukaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön

Maakunnissa valmistellaan nykyisten sote-toimijoiden eli kuntien ja kuntayhtymien toimesta organisaatiouudistuksia, joiden tavoitteena on taata alueen asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Osana näitä ratkaisuja toimijat valmistelevat myös henkilöstön asemaan vaikuttavia päätöksiä.

Uudistus vaatii toteutuakseen koko henkilöstön myötävaikutuksen ja laajan tuen. Henkilöstön siirtojen valmistelu tulee toteuttaa hyvää yhteistoimintaa noudattaen.

Yksiköissä ja alueilla ylikunnallisesti tapahtuvassa valmistelutyössä ns. virallisissa valmisteluryhmissä tulee ottaa pääsopijajärjestöjen (2+2+2) henkilöstön edustus huomioon.

Luottamusmies edustaa henkilöstöä alueellisesti niin, että alueen työntekijäyhdistykset valitsevat henkilön edustamaan pääsopijajärjestöä tai sen alayhdistystä, sote-valmistelua koskevassa asiassa. Henkilöstöjärjestöjen alueellisesta edustuksesta osapuolet suosittavat seurattavaksi, mitä kuntasektorilla on pääluottamusmiesten lukumäärästä sovittu.

Ajankäytön myöntää se työnantaja, jonka palveluksessa luottamusmies on. Ajankäytöstä on annettu suositus (KVTES VII luku 8 § 6 mom.). Kyse on suosituksen määrittelemästä tilapäisestä vapautuksesta.

Alueen kuntatyönantajien kesken voi olla tarpeen sopia siitä, miten kulut ao. luottamusmiehen osalta katetaan, jotta ne eivät ainoastaan jää sen työnantajan maksettavaksi, jonka palveluksessa kyseinen aluetta edustava luottamusmies on.

Tämä kannanotto on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.

KT KUNTATYÖNANTAJAT

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

KUNTA-ALAN UNIONI RY

KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY