19.12.2018

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Kunnat laiminlyövät valvontavelvollisuutensa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on lähettänyt tänään avoimen kirjeen kuntien tarkastuslautakunnille. Kirjeen aiheena on kuntien valvontavelvollisuuksien laiminlyönnit. − Kun kunnat siirtävät omassa tuotannossaan olevia palveluja yritysten tuotettavaksi, se ei vapauta kuntia valvomasta näiden palvelujen tuotantoa, puheenjohtaja Paavola muistuttaa.

Monet kunnat ovat kiihtyvällä tahdilla siirtäneet omaa sote-palvelujen sekä varhaiskasvatuspalvelujen tuotantoaan yksityisille yrityksille. Olemme havainneet joidenkin kuntien viranhaltijoiden olevan tietämättömiä omasta valvontavelvollisuudestaan. Joko viranhaltijat eivät ole tiedostaneet omaa velvollisuuttaan tai he ovat ulkoistaneet vastuunsa ja luottaneet siihen, että esimerkiksi yritysten omavalvontasuunnitelmat ja aluehallintovirastot hoitavat valvontatehtävän.

Kun kunnat siirtävät omassa tuotannossaan olevia, yhteisillä verorahoilla kustannettavia, palveluja yritysten tuotettavaksi joko kilpailutusten tai palvelusetelien kautta, se ei suinkaan vapauta kuntia valvomasta näiden palvelujen tuotantoa. Kuntien on myös useiden lakien velvoittamina puututtava palvelutuotannossa ilmeneviin epäkohtiin.

Valitettavasti tämä valvontavelvollisuus on laiminlyöty monissa kunnissa ja näiden laiminlyöntien vuoksi työntekijät ja monet palveluja tarvitsevat asiakkaat ovat joutuneet sopimuksia ja ohjeita noudattamattomien palveluntuottajien armoille. Näistä laiminlyönneistä aiheutuu kunnille myös merkittävät taloudelliset menetykset, koska kunnat eivät välttämättä saa sitä palvelua, mitä sopimuksia tehtäessä on ollut tarkoitus saada.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Liite: SuPerin avoin kirje kuntien tarkastuslautakunnille (pdf)

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085