31.5.2016

Kilpailukykysopimuksen alakohtaiset neuvottelut

3.6.

Kiky-sopimuksesta neuvottelutulos yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta. Ratkaisussa työaikaa pidennettiin kilpailukykysopimuksen mukaisesti 30 minuuttia viikossa. Paikallista sopimista edistettiin ja luottamusmiesten toimintaedellytyksiä parannettiin merkittävästi. Työehtosopimus mahdollistaa jatkossa työaikapankista sopimisen.

Kilpailukykysopimus on työntekijöille erittäin vaikea. Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n edellytyksenä oli, että luottamusmiesten toimintaedellytyksiä kehitetään vastaamaan kasvavan toimialan nykyisiä vaatimuksia. 

Sopimuksessa parannettiin luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten oikeutta ay-koulutukseen sekä parannettiin luottamusmiesten ajankäyttöä – erityisesti henkilöstömitoituksessa olevien luottamusmiesten osalta.

Merkittävä saavutus on myös alueellisten luottamusmiesten toimintaedellytysten parantaminen. Sopimusmääräyksen mukaan jatkossa on varmistettava alueellisen luottamusmiehen tosiasialliset mahdollisuudet luottamusmiestehtävän hoitamiseen.

- Katsomme, että näillä parannuksilla voimme luoda toimivampaa luottamusmieskulttuuria yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Toimivat luottamusmiesmääräykset ovat myös työnantajan etu. Kun luottamusmiesjärjestelmä toimii, alan maine kirkastuu, sanoo SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

SuPer, Tehy ja ERTO muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön, joka neuvottelee mm. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta.

 

Yksityisellä terveyspalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Yksityisellä terveyspalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen mukaisesta ratkaisusta 3.6.2016.

Keskeisenä asioina sopimusratkaisussa on työajan pidentäminen 30 minuutilla viikossa, paikallisen sopimisen edistäminen sekä luottamusmiesten toimintaedellytysten merkittävä parantaminen.

Neuvotteluprosessi oli erittäin haasteellinen. Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN edellytti, että sopimusratkaisun on pidettävä sisällään merkittäviä parannuksia luottamusmiesten toimintaedellytyksiin ja tämä tavoite neuvotteluissa myös saavutettiin. Muun muassa luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta parannettiin ja työehtosopimukseen saatiin kirjaus päätoimisesta pääluottamusmiehestä.


31.5.

Yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan kiky-ratkaisut odottavat

Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla on neuvoteltu kilpailukykysopimuksen mukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Yleisellä tasolla yksimielisyys on löytynyt mm. viikoittaisen työajan pidentämisestä sekä selviytymislausekkeesta, sosiaalipalvelualan osalta myös työaikapankista.

Jotta ratkaisu saadaan aikaan, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry edellyttää luottamusmiesten toimintaedellytysten huomattavaa parantamista. Yksityisen sosiaalipalvelualan sekä Terveyspalvelualan työehtosopimuksen määräykset luottamusmiesten toimintaedellytyksistä ovat pitkälti toimimattomia ja vanhentuneita. TSN ry edellyttää, että mm. luottamusmiesten riittävä ajankäyttö varmistetaan. Luottamusmiehillä ja varaluottamusmiehillä on oltava oikeus ay-koulutukseen. Keskeistä on myös pääluottamusmiehen aseman parantaminen. Ratkaisun edellytyksenä on, että työnantajaliitoilta löytyy todellista halua parantaa luottamusmiesten toimintaedellytyksiä.

KVTES

SuPerin hallitus hyväksyi kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen kunta-alalla

SuPerin hallitus hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. Viikoittaista työaikaa pidennetään 30 minuutilla. Yleistyöajassa ja jaksotyöajassa viikoittainen ja jaksokohtainen työaika pitenee 30 minuutilla. Esimerkiksi kolmen viikon jaksokohtainen ylityöraja on 1.2.2017 alkaen 116 tuntia 15 minuuttia. Työaikapankkia koskevaa ohjeistusta tarkennettiin. Sopimuskausi on 1.2.2017-31.1.2018. Työaikamuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 lukien. KoHon hallitus käsittelee ratkaisua tiistaina 31.5.

Keskusjärjestöjen sopiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30% vuosina 2017-2019.

AVAINTA

SuPerin hallitus hyväksyi AVAINTAssa saavutetun neuvottelutuloksen 

Viikoittaista työaikaa pidennetään 30 minuutilla. Yleistyöajassa ja jaksotyöajassa viikoittainen ja jaksokohtainen työaika pitenee 30 minuutilla. Esimerkiksi kolmen viikon jaksokohtainen ylityöraja on 1.2.2017 alkaen 116 tuntia 15 minuuttia. Työaikapankkia koskevaa ohjeistusta tarkennettiin. Sopimuskautta jatketaan 12 kuukaudella, 1.2.2017-31.1.2018. Työaikamuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 lukien. TSN:n hallitus käsittelee ratkaisua tiistain 31.5. aikana.  


30.5.

Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos työajoista 

Kunta-alalla saavutettiin maanantaina  neuvottelutulos työehdoista. Viikoittainen työaika pitenee 30 minuutilla. SuPerin hallitus käsittelee ratkaisua tiistaina 31.5. ylimääräisessä kokouksessaan.