25.1.2017

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajan kirje päättäjille – osittaisen hoitorahan tulisi säilyä ennallaan, jos työajan pidennyksen taustalla kiky-sopimus

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT Kuntatyönantajat esittävät huolestuneisuutensa kilpailukykysopimuksen mukaiseen työajan pidentämiseen ja osittaiseen hoitorahaan liittyen.

Kiky-sopimuksessa on sovittu työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuodessa. Esimerkiksi kunta-alalla sopimus pidentää säännöllistä työaikaa 30 minuutilla viikossa 1. helmikuuta alkaen. Koska lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta ei ole muutettu, tarkoittaa tämä, että osittaisella hoitovapaalla oleva työntekijä voi menettää osittaisen hoitorahan, jos hänen työaikansa nousee yli 30 tunnin/viikko. Jos taas osittaisella hoitovapaalla olevan työntekijän työaikaa ei nosteta, saattaa työntekijän palkka alentua.

Kirjeessä osapuolet mm. esittävät, että Kela selvittäisi pikaisesti sisältääkö lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki harkinnanvaraisuutta, joka mahdollistaisi osittaisen hoitorahan pitämisen ennallaan silloin, kun työajan pidentämisen taustalla on kilpailukykysopimus.

Lue koko kirje tästä.

 

Kunta-alan pääsopijajärjestöjä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-ala unioni ry ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry.