21.11.2014

Kunta-alan pääsopijajärjestöt varoittavat: Kokonaisulkoistuksissa riskejä

Monet kunnat suunnittelevat parhaillaan sote-palveluiden kokonaisulkoistuksia samaan aikaan, kun sote-lain valmistelu on loppusuoralla. Näin on toimittu etenkin kunnissa, joista ei sote-uudistuksen myötä olisi tulossa palveluiden tuottajia muutoin kuin osana suurempaa kuntayhtymää.
 
Ulkoistamisia suunnitellaan enimmillään jopa 15 vuoden tähtäimellä ja todella tiukalla aikataululla. Taustalla on myös yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten huoli markkinoista ja kuntapäättäjien lobbaaminen.
 
- Kokonaisulkoistuksia tekevät kunnat ottavat nyt isoja riskejä mm. hankintalainsäädäntöä oikomalla. Ulkoistamiset voivat johtaa pitkiin ja kalliisiin valitusprosesseihin. Tällöin ulkoistamispäätökset eivät ehdi lainvoimaisiksi ennen sote-lain vahvistamista. Kunta voikin joutua pahimmillaan maksamaan palveluistaan tuplasti: sekä yksityiselle palveluntuottajalle että sote-alueelle, varoittavat järjestöt.
 
- Ulkoistamisen innossa näyttävät unohtuneen myös sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet. Uudistuksen tarkoitus on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja hoidon laatua, yhtenäistää hoitoketjuja, hillitä kustannusten kasvua ja parantaa kustannustehokkuutta. Yksittäisten kuntien toiminta sotii nyt näitä parlamentaarisesti sovitun uudistuksen keskeisiä tavoitteita vastaan, huomauttavat järjestöt.
 
Kokonaisulkoistukset sisältävät riskejä myös henkilöstön kannalta, kun palvelussuhteet siirtyvät kunnalta yksityiselle palveluntuottajalle. Henkilöstö jää irralleen tulevista muutoksista. Sote-uudistuksessa tavoitellut suuremmat työnantajakokonaisuudet myös tarjoaisivat paremmat mahdollisuudet oman osaamisen ja palvelussuhteen ehtojen kehittämiseen. Eläkkeisiinkin voi tulla heikennyksiä, jos työnantaja vaihtuu.
 
Kokonaisulkoistuksissa aktiivisimmin toimivat yksityiset palveluyritykset eivät myöskään kaikki ole järjestäytyneet työantajaliittoon, mikä vaikeuttaa paikallista neuvottelu- ja sopimustoimintaa. 
 
 
Lisätietoja: 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 
 
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085 
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, puh. 040 587 4346 
SPAL:in puheenjohtaja Kim Nikula, 040 716 1805
 
Kunta-alan Unioni

JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, puh. 0400 912 399 
Jyty:n puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756