16.11.2012

Kunta-alan pääsopijat hämmästelevät Oulun tehyläisten tutkintapyyntöä

Sanomalehti Kalevan mukaan Tehy ry:n Oulun ammattiosasto on jättänyt Oulun poliisille tutkintapyynnön kunnallisen yhteistoimintalain rikkomisesta. Tehyn mukaan Oulun kaupunki on sulkenut tehyläiset työntekijät henkilöstöä koskevasta päätöksenteosta.
 
Tehy erosi pääsopijajärjestöstään TNJ:stä syksyllä 2007. Liitto on useaan otteeseen ilmoittanut siirtyneensä kunnallisen neuvottelujärjestelmän ulkopuolelle. Ulkopuolella oleminen merkitsee neuvottelutoiminnassa sitä, että pääsopijajärjestöt JUKO, Kunta-alan unioni, KTN ja TNJ ovat sopineet kuntasektorin henkilöstön palkka- ja muista ehdoista Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Näitä sopimuksia noudatetaan myös Tehyn jäseniin.
 
Kunnallisen yhteistoimintalain perusteluissa todetaan, että pääsopijajärjestöt valitsevat henkilöstön edustajat yhteistoimintaelimiin. Tehy ry ei ole pääsopijajärjestö, joten sillä ei ole tätä oikeutta. Tehyllä on kuitenkin luottamusmiehet, joiden kautta yhteistoiminta voidaan järjestää.
 
Tehyn kanssa on neuvoteltu useaan otteeseen palaamisesta kunnalliseen neuvottelujärjestelmään ja myös tarjottu paikkaa neuvottelupöydässä. Tehy on kieltäytynyt neuvotteluoikeuksista.
 
 
JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO ry
puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872
 
KUNTA-ALAN UNIONI ry
puheenjohtaja Jarkko Eloranta (JHL), puh. 0400 912 399
puheenjohtaja Maija Pihlajamäki (Jyty), puh. 0400 537 756
 
TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN ry
puheenjohtaja Keijo Houhala, puh. 0400 551 175
 
TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ ry
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085