23.3.2012

Kunta-alan pääsopijat: Työurasopimus turvaa julkisen sektorin eläkkeiden rahoituksen

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen puheenjohtajat pitävät hyvänä, että työurasopimus syntyi keskusjärjestöjen neuvottelujen tuloksena. Tämä vahvistaa periaatetta, että työelämän kysymyksistä ja työeläkkeistä neuvotellaan työntekijöiden, työnantajien ja maan hallituksen kesken. Ellei työurien pidentämiskeinoista olisi päästy sopuun, toimenpiteiden valmistelua olisi siirtynyt työmarkkinoilta poliittisille päätöksentekijöille.

- Myönteistä työurasopimuksessa on, että se pidentää työuria ja myöhentää keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää reilulla vuodella. On myös tärkeää, että viimeistään vuonna 2017 voimaan tulevaa työeläkejärjestelmän uudistusta selvitetään yhdessä.

- Keskeistä on myös se, tehty sopimus varmistaa työeläkkeiden rahoituksen, puheenjohtajat korostavat.

- Julkisen sektorin palkansaajien näkökulmasta eläkeratkaisun synty oli huomattavasti parempi vaihtoehto kuin julkisen sektorin lisäleikkaukset. Tehdyt ratkaisut oikaisevat valtiontalouden kestävyysvajetta yli 2 miljardia euroa. Nyt kun ammattijärjestöt ovat kantaneet vastuullisesti huolta tulevaisuudesta, ei valtion budjettikehyksissä pidä enää työntekijöitä rangaista, puheenjohtajat toteavat.

Pääsopijajärjestöt neuvottelevat kunta-alan noin 440 000 palkansaajan palvelussuhteen ehdoista.


Lisätiedot:
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

Kunta-alan unioni
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, JHL, puh. 0400 912 399
puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Jyty, puh. 0400 537 756

Tekniikka ja Terveys
puheenjohtaja Keijo Houhala, puh. 0400 551 175

Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ,
puheenjohtaja Juhani Palomäki, puh. 044 569 2634