15.8.2013

Kunta-alan palkansaajat tavoittelevat raamiratkaisua

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat valmiit neuvottelemaan keskitetystä ja ostovoiman turvaavasta palkkaratkaisusta.
Työmarkkinoiden raami, johon myös valtiovalta toimenpiteillään osallistuisi, tukisi parhaiten talouskasvua, vakautta ja työllisyyttä. Yli 430 000 työntekijän kunta-ala on maan suurin sopimusala.
 
- Palkkaratkaisun tulee sisältää kaikille yleiskorotus. Ilman sitä ei lähdetä edes vakavasti neuvottelemaan, puheenjohtajat muistuttavat.
 
- Keskitetty ratkaisu ei saa myöskään heikentää kuntien rahoitusasemaa entisestään. Tuloveroasteikkoon on paikallaan tehdä inflaatiotarkistukset. Muut veronalennukset pahentaisivat julkisen sektorin rahoitusvajetta. Kunnille ei saa sälyttää myöskään mitään lisävelvoitteita. Mahdolliset veromenetykset on kompensoitava kunnille täysimääräisesti.
 
 - Lisäksi virka ja työehtosopimuksissa  on varauduttava kuntarakenteen muutokseen. Se merkitsee kuntakoon suurenemista ja toimipisteiden siirtymistä etäämmälle toisistaan. Tästä seuraa työntekijöitten liikkuvuutta työpisteiden välillä, mikä on otettava huomioon verotuksessa ja palvelussuhteen ehdoissa. Rakenteelliset muutokset eivät voi tulla kunta-alan palkansaajien maksettaviksi.
 
Kuntatyöntekijöiden palkkauksen kehityksestä on pidettävä huolta myös taloudellisesti vaikeampina aikoina. Työntekijät ovat sitoutuneet kuntapalvelujen tuloksellisuuden kehittämiseen ja heitä on  tarpeen kannustaa siinä. Työn mielekkyyden ja henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen ohella palvelujen tuloksellisuuden kehittymisen on huomioitava palkitsemisessa.
 
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun 2014. Kuntatyöntekijöiden ja työnantajien edustajat ovat koolla 15.-16.8. yhteistoiminta- ja kehittämisseminaarissa Lappeenrannassa.
 
Lisätiedot:
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872
 
Kunta-alan unioni
puheenjohtaja Jarkko Eloranta (JHL), puh. 0400 912 399
puheenjohtaja Maija Pihlajamäki (Jyty), puh. 0400 537 756
 
Tekniikka ja Terveys KTN
puheenjohtaja Keijo Houhala, puh. 0400 551 175
 
Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ
puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085