28.11.2017

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät

Tänään 28.11. alkoivat kunta-alan työehtosopimusneuvottelut. SuPer on tehnyt tiettäväksi, että työn vaativuus ja palkkaus eivät kohtaa: SuPerin tavoitteena on palkankorotus ja lomarahaleikkausten kompensaatio. Tällä taataan ostovoimaa, joka on koko yhteiskunnan kannalta hyvä asia.

Neuvotteluissa on muitakin superilaisille tärkeitä asioita, mutta palkka on tärkein. Monet superilaiset tekevät työtä 24/7, jotta hoito ja muut palvelut olisivat kansalaisten käytettävissä. Superilaisten tekemä työ on tuottaa hyvinvointipalveluja. Nämä työt ovat lakisääteisiä, ja niistä on eduskunta päättänyt. Ei myöskään ole superilaisten päätäntävallassa, onko työ tuotettu kunnan omana palveluna vai yksityisellä tuottajalla. Samasta työstä pitää saada sama palkka.