27.3.2012

Kunta-alan työmarkkinajärjestöt: Tuloksellisuuskampanjalla tehdään kuntien hyviä käytäntöjä tutuksi

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt (Juko, Kunta-alan unioni, KTN ja TNJ) käynnistivät vuonna 2011 yhteisen tuloksellisuuskampanjan. Kampanjan aluetilaisuuksista ensimmäinen 27.3. käsittelee tuloksellisuustyötä Naantalissa.

Tuloksellisuuskampanjan perustana on työelämän laadun ja tuloksellisuuden samanaikainen parantaminen. Kampanjalla halutaan vahvistaa ja tukea kuntien toimia tuloksellisten palvelujen kehittämisessä. Samalla kampanja on työmarkkinaosapuolten vastaus kestävyysvajeen, ikääntymisen ja työurien pidentämisen haasteisiin. Varsinais-Suomessa kunta-alan henkilöstön keskimääräinen ikä on 45,3 ja Satakunnassa 46,1, kun kunta-alalla valtakunnallinen keski-ikä on 45,5 vuotta.

Monet kunnat kehittävät jo aktiivisesti henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia saadakseen aikaan tuottavuus- ja tuloksellisuushyötyjä. Pitkäjänteisen työhyvinvoinnin johtamisen hyödyt ovat kiistattomat.

Naantalin ikäohjelma hyvänä esimerkkinä
Viime syksyn raamisopimuksessa työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat yhteisen mallin laatimisesta ikäohjelmia varten. Mallin elementteinä ovat mm. joustavat työaikajärjestelyt senioreille, terveystarkastusohjelmat ja koulutustoimet.

Naantalin ikäohjelma on hyvä esimerkki tuloksellisesta kehittämistyöstä. Siinä keskeistä on pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ, joka kattaa toimia kehityskeskustelusta tehostettuun työterveyshuoltoon ja virkistystoimintaan. Työhyvinvointiin ja tuloksellisuutta parantavien toimintatapojen ja palvelujen uudistuksiin on panostettu useissa Lounais-Suomen kunnissa ja kuntayhtymissä. Tuloksellisuuskampanjan avulla näitä kuntien hyviä käytäntöjä tehdään näkyviksi. Samalla opitaan toisten kokemuksista.  

Kuntalaisten palvelutarpeet ovat lähtökohtana tuloksellisuuden kehittämiselle. Tämä toteutuu kehittämällä toimintatapoja työpaikoilla johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Hyvä henkilöstöjohtaminen varmistaa sen, että asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työhyvinvointi voidaan saavuttaa kohtuullisilla kustannuksilla.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt (Juko, Kunta-alan unioni, KTN ja TNJ) toteuttavat vuosina 2011–2014 yhteisen tuloksellisuuskampanjan. Yhteisellä kampanjalla edistetään tuloksellisuutta työpaikoilla. Tavoitteena on turvata kuntapalvelujen laatu ja kilpailukyky.

Naantalin aluetilaisuus pidetään 27.3. Tilaisuuden järjestäjänä toimii Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ, jonka ainoa jäsenjärjestö Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on.

Lisätietoja:  
Kunta-asiantuntija Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, 050 411 0169
Neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat, 050 5125 300