12.2.2024

Kunta- ja hyvinvointialan neuvotteluosapuolet saavuttivat merkittävän neuvottelutuloksen sote-alalla

Saavutettu neuvottelutulos koskee sote-alan palkkausjärjestelmää. Se tuo sote-alan ammattilaisille uusia palkkaryhmiä, joiden avulla palkkausta pystytään kehittämään.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja alan pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet merkittävän neuvottelutuloksen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkausjärjestelmästä.

Neuvottelutulos koskee sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimusta (SOTE-sopimus), joka on henkilöstömäärältään Suomen suurin työ- ja virkaehtosopimus.

Sovittujen muutosten ansiosta esimerkiksi sairaanhoitajien, lähihoitajien, sosiaalityöntekijöiden, välinehuoltajien ja muiden sote-alan ammattilaisten palkkaus uudistuu. Muutokset lisäävät palkkauksen kannustavuutta. Jatkossa palkkauksessa voidaan huomioida nykyistä paremmin erilaiset roolit ja vastuut.

Tehtävät jaetaan viiteen eri liitteeseen

Neuvotteluissa saatiin aikaan raamit, joiden mukaan SOTE-sopimuksen erilaiset tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen eri palkkausliitteeseen. Liitteiden sisällä on erilaisia palkkaryhmiä.

Palkkaryhmissä määritellään peruspalkat eli vähintään maksettavat palkat lähes kaikille suurille ammattiryhmille. Palkkaryhmät ovat valtakunnallisia, ja niiden euromäärät velvoittavat työnantajia.

Uudet palkkaliitteet ovat:

1. johto- ja esihenkilötehtävät
2. erityisasiantuntijatehtävät
3. asiantuntijatehtävät
4. ammattitehtävät
5. muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät.

Kokonaan uusia palkkaryhmiä ovat muun muassa erityisasiantuntijat, vaativat asiantuntijatehtävät ja vaativat ammattitehtävät. Sosiaalityöntekijöillä on oma palkkaryhmänsä erityisasiantuntijoiden liitteessä.

Työnjohtovastuussa olevat kuuluvat vastedes johto- ja esihenkilötason palkkaliitteeseen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi apulaisosastonhoitajat. Myös esimerkiksi osastonsihteerit (liite 4), välinehuoltajat ja laitoshuoltajat (liite 5) on kaikki nostettu omiksi palkkaryhmikseen.

Neuvottelut jatkuvat

Neuvottelut sote-alan palkkausjärjestelmästä jatkuvat. Seuraavassa vaiheessa osapuolet neuvottelevat eri palkkaryhmien sisällä olevista palkkatasoista, eli tarkemmasta palkanmuodostuksesta tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella. Lisäksi neuvotellaan erillisistä lisistä, joita voidaan maksaa tietyistä lisätehtävistä. Uusi valtakunnallinen järjestelmä korvaisi nykyiset paikalliset tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvat järjestelmät.

Seuraavan vaiheen oletetaan valmistuvan vuoden kuluessa. SOTE-sopimukseen sovittiin vuoden 2022 työmarkkinaratkaisussa monivuotiset ohjelmat, joilla tuetaan mm. palkkausjärjestelmän kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista. Nyt tehtyyn ratkaisuun käytettiin palkkauksen kehittämisohjelmassa sovittu keskitetty erä, joka on 0,4 prosenttia SOTE-sopimuksen palkkasummasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta (SOTE-sopimus) sovittiin 2020. SOTE-sopimusta sovelletaan kaikilla hyvinvointialueilla, hyvinvointiyhtymissä (mm. HUS-yhtymä) ja Helsingin kaupungin sotessa. Sen piirissä on noin 180 000 palkansaajaa.

Yhteystiedot:

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT: Neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas puh. 050 3574233, Johtava työmarkkina-asiamies Virpi Taavitsainen puh. 050 5703882
SOTE ry / Tehy ry: Toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi puh. 050 3460847
SOTE ry/ SuPer ry: Edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno  puh. 050 3101492
JUKO ry Toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen puh. 040 5909049, Neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen  puh. 09 31586041
JAU  ry / JHL ry Vastaava sopimusasiantuntija Marko Heikkinen, puh. 040 7130150, Sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi, puh. 0400 885017
JAU ry / Ammattiliitto Jyty ry Työmarkkinajuristi Anniina Kannelsuo puh. 020 7893712