8.3.2018

SuPer: Kuntayhtymämalli on perustuslain mukainen

Sote-uudistus on välttämätön, mutta nykyisillä suunnitelmilla se ei tule onnistumaan. SuPer kannattaa demokraattisempaa mallia, kuntayhtymämallia, jossa myös pienempien kuntien ääni kuuluu.

SuPer esittää, että perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaamiseksi luodaan yksitasoinen kuntayhtymämalli, joka ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden ole kansanvaltaisuusperiaatteen tai rahoitusperiaatteen vastainen. Kokonaisarvioinnissa huomioon otettavia seikkoja olisivat muun muassa alueiden koko, kuntayhtymän tehtävien ja toimivaltuuksien kokonaisuus, rahoitusjärjestelyt, erilaisten vastuiden jakautuminen valtion, kuntien ja kuntayhtymän välillä sekä kuntayhtymän ylimmän päättävän elimen kokoonpano, valintatapa ja päätöksentekomenettely.

Maakuntauudistus on mahdollista ja järkevämpää toteuttaa siten, että maakunnat ottavat vastuulleen kaikki muut tehtävät, mutta ei sote-sektorin tehtäviä. Maakunnan tehtävien rahoitus jää valtion vastuulle ja sote-kuntayhtymien rahoitus toteutetaan kuntayhtymien verotusoikeudella.

SuPer esittää maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun jatkamista, mutta esittää uudistuksen perusrakenteeseen tehtäväksi merkittävän muutoksen. Maakuntauudistus ja sote-uudistus on mahdollista toteuttaa erillisinä uudistuksina ja varmistaa näin pitkäikäinen ja toimiva toimintamalli. Alkuperäiset sote-uudistukselle asetetut tavoitteet sekä perustuslain asettamat vaatimukset ovat myös parhaiten saavutettavissa, mikäli uudistus jaetaan paremmin hallittaviin kokonaisuuksiin.

SuPer julkisti soten ”pelastuspaketin” ammattiosastojen puheenjohtajien neuvottelupäivillä 6. syyskuuta 2017. SuPer lähetti aiheesta kirjeen kansanedustajille otsikolla: Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti »

SuPer on myös rakentanut laskurin, jonka avulla voit tarkistaa, kuinka sote vaikuttaa oman kuntasi päätösvaltaan.