17.9.2022

Potilasturvallisuuspäivänä 17.9.: Lääkehoidon turvallisuus on keskeistä hoidon turvallisuudessa

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään Suomessa asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä 17.9. Tämän vuoden teemana on lääkitysturvallisuus. Koulutetut ja lääkeluvalliset hoitajat ovat keskeisessä asemassa turvallisen lääkehoidon toteutuksessa. Heillä on osaamista ja ymmärrystä yksittäisen potilaan ja asiakkaan lääkehoidon vaikutusten arviointiin sekä mahdollisten haittojen havaitsemiseen.

Kaikilla lääkehoitoa toteuttavilla hoitajilla tulee olla lääkelupa. Se on yksittäisen hoitajan osoitus siitä, että ylläpitää omaa ammattitaitoa, hallitsee työtehtävät ja lääkehoidon toteuttaminen on turvallista. Paheneva hoitajapula on kuitenkin johtanut siihen, että erityisesti sosiaalihuollon yksiköissä työnantajat eivät edellytä lyhytaikaisilta sijaisilta ja keikkalaisilta lääkelupia. Lääkeluvattomien määrän kasvaessa, työvuorossa saattaa olla yksi tai ei yhtään lääkeluvallista hoitajaa. Tämä lisää lääkitysvirheitä ja muodostaa todellisen riskin lääkehoidon turvallisuudelle, kuormittaen samalla vakituisia hoitajia.  

Virheitä ei voida koskaan kokonaan välttää inhimillisessä toiminnassa, mutta lääkitys- ja hoitoon liittyvistä virheistä ilmoittaminen ja niiden käsittely pitäisi olla käytäntö jokaisessa työpaikassa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan sekä ilmoitusten tekeminen että niiden käsittely vaihtelevat suuresti. Tiedossa on, että erityisesti kiireessä vaaratapahtumailmoituksia ei tehdä, jolloin virheet eivät tule tietoon ja suojausten luominen jäävät tekemättä.

Kannustan kaikkia hoitajia tekemään vaaratapahtumailmoituksia, koska vain ilmoituksia tekemällä voimme estää vakavia lääkehoidon vaaratapahtumia.  Ilmoitusten tekeminen edistää myös maailman potilas- ja asiakasturvallisuus päivän teemaa ja WHO:n vuonna 2017 käynnistämän potilasturvallisuushaastetta ”Medication without harm” tavoitetta. Haasteen maailmanlaajuisena tavoitteena on vähentää ehkäistävissä olevia, vakavia lääkehaittatapahtumia yli 50 prosentilla vuoteen 2022 mennessä.

Maailman potilasturvallisuuspäivä on tärkeä muistutus ammattitaitoisten ja työssään arvostettujen hoitajien merkityksestä lääkehoidon ja hoidon turvallisuudelle. Hoitajat seuraavat ja dokumentoivat hoidettavien vointia, välittävät tietoa voinnissa tapahtuvista muutoksista, sekä osallistavat ja sitouttavat potilaat – ja asiakkaat hoitoon. Väestömme ikääntyessä tarve vain kasvaa.  Huolehditaan yhdessä sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan tärkeimmästä voimavarasta, hoitajista.   Arvostus turvaa riittävän määrän koulutettuja hoitajia.

Silja Paavola, SuPerin puheenjohtaja