15.3.2017

Lääkitys vanhusten kotihoidossa – turvaa vai tokkuraa?

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer järjesti yhdessä DRA Consulting Oy:n ja Oy Raisoft Ltd:n kanssa tänään 15.3. seminaarin/webinaarin lääkityksestä vanhusten kotihoidossa. Seminaari on osa Lääkehoidon päivän teemaviikkoa. Lääkehoidon päivää vietetään 16. maaliskuuta.

Ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvu on ohjattu suurimmaksi osaksi kotihoitoon. Kotona hoidetaan yhä monisairaampia, monilääkittyjä huonokuntoisia vanhuksia, jotka ovat erityisen alttiita lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutuksille. Vanhusten lääkehoidon toteutukseen kotona on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota, koska vain sitä kautta pystymme parantamaan potilasturvallisuutta ja vähentämään lääkehoidon haitallisia vaikutuksia.


SuPer muistuttaa koulutettujen lähihoitajien merkityksestä

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola painottaa koulutettujen lähihoitajien merkitystä turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa. Lähihoitajien koulutukseen kuuluu vahva lääkehoidon osaaminen ja tätä osaamista on ylläpidettävä ja päivitettävä. Kotihoidon asiakkaan kannalta turvallinen lääkehoito tarkoittaa sitä, että hän saa oikeaa lääkettä oikealla annoksella oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annosteltuna. Turvallinen lääkehoito on osa kokonaisvaltaista hoitotyötä.


Lääkeseula hälyttää epäsopivista lääkkeistä

RAIsoft Feenix Lääkeseula on lääkäreille, hoitajille ja hoitoyksiköille räätälöity ohjelmisto, jonka avulla hoitajat ja lääkärit löytävät vanhusten lääkehoidon ongelmakohdat ja voivat puuttua niihin. Lääkeseula tunnistaa haittavaikutukset ja päällekkäiset lääkitykset. Se myös ohjaa korjaamaan lääkitystä ja kertoo, onko tarve tehdä kattavampi selvitys lääkehoidon kokonaisuudesta.

Väestön ikääntyessä lääkkeiden käyttö ja mahdolliset lääkeongelmat lisääntyvät, ja arviolta jopa kolmannes iäkkäiden sairaalahoitojaksoista johtuu lääkehaitoista. Lääkeseula hälyttää lääkehoidon ongelmista ja lisää näin potilasturvallisuutta. Se myös tehostaa rationaalisen lääkehoidon prosesseja.

Lääkeseula on DRA:n ja Raisoftin yhteistyössä kehittämä lisäosa RAIsoft.net-ohjelmistoon, joka on maailmanlaajuisesti RAI-järjestelmän (Resident Assessment Instrument) mukainen hoidon arviointi- ja seurantatyökalun ohjelmistosovellus.


Seminaari on osa Lääkehoidon päivän teemaviikkoa

Lääkehoidon päivä 16.3. on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen teemapäivä, joka toteutetaan paikallisesti eri puolilla Suomea ja järjestetään vuosittain. Vuoden 2017 Lääkehoidon päivän teemana on ajantasaisen lääkitystiedon hyödyntäminen otsikolla: Kuka tietää lääkityksesi?