6.9.2022

Mielipide: Emme ole piruja hoitajien vaatteissa

SuPer on antanut yhdessä Tehyn kanssa lakkovaroituksia erikoissairaanhoitoon ja kotihoitoon. On ymmärrettävää, että toimet herättävät huolta kansalaisissa ja päättäjissä. Haluankin kuitenkin muistuttaa, että työnantaja vastaa aina potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Työntekijän lakko-oikeus on vahva, ja työtaistelutoimille on aina vankat perustelut.

Lakko ei ole koskaan tavoite, vaan se on äärimmäinen keino todella vaikeassa neuvottelutilanteessa. Tie lakkovaroituksiin on aina pitkä. SuPer on varoittanut useiden vuosin ajan, missä tilanteessa Suomi on, jos hoitoalan palkkausta ja työoloja ei paranneta merkittävästi ja pysyvästi.

Historiallisen jämerät lakkovaroitukset on nyt annettu, koska historiallisen vakava hoitajapula uhkaa asiakkaiden ja potilaiden terveyttä joka päivä. Eikä se ole hoitajien vika. Päättäjillä tulee olla halua ja kykyä ottaa vastaan tilannekuva ja vastuuntuntoa korjata kriisi.  Nyt potilasturvallisuudesta ollaan huolissaan vain työtaistelutoimien aikana.

Tilastot ovat tukeneet jo pitkään omia selvityksiämme, havaintojamme ja saamiamme viestejä hoitoalan kriisistä. Hoitajat ovat tehneet oman osuutensa, joustaneet viimeiseen asti, jotta potilas- ja asiakasturvallisuus säilyisi. Liitto on usein pyytänyt valvontaviranomaisia selvittämään vanhustenhoidon yksiköiden asiakasturvallisuutta jäseniltä saamiensa viestien vuoksi. Myös Valvira on joutunut toteamaan asiakasturvallisuuden vaarantuneen.

Hoitajat haluavat jatkossakin hoitaa hyvin, siksi olemme nyt tässä tilanteessa. Hoitajat eivät neuvottele vain parantaakseen omia työolojaan ja palkkaustaan, vaan haluavat huolehtia siitä, että kansalaiset saavat tarvitsemansa hoidon ja mahdollisuuden elää mahdollisimman terveen, toimintakykyisen ja mielekkään elämän. Olemme osa huoltovarmuutta.

Kansalaisilla on oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa ja valtiolla on velvollisuus turvata palvelut. Palveluihin tarvitaan koulutettuja työntekijöitä, jotka antavat koulutuksensa ja osaamisensa työnantajan käyttöön, jos palkka, työolot ja työnkuva vastaavat odotuksia. Jos palveluja ei pystytä tuottamaan, koska hoitajat eivät enää suostu tekemään työtä nykyisillä ehdoilla ja olosuhteilla, on tilanne korjattava. Tästä ei ole muuta ulospääsyä.

Lakkovaroitukset on annettu, jotta Suomessa on jatkossakin hoitajia hoitamassa meitä ja kaikilla kansalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet tarvitsemiinsa sote-palveluihin, ei vain varakkaimmilla.

 

Silja Paavola, SuPerin puheenjohtaja