29.4.2024

Mielipide: Fiskaalikonservatismin kylmät kasvot näkyvät nyt maan hallituksen päätöksissä

Fiskaalikonservatismi on terminä tuntematon suurimmalle osalle suomalaisista. Termi on kuitenkin tärkeä ymmärtää, sillä sen takana piilee ajatusmaailma, joka uhkaa koko suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Tämän ideologian mukaan empatia on huono ohjenuora politiikalle, ja se johtaa hallituksen harjoittamassa politiikassa siihen, että valtion budjetti tarjoaa nyt kylmää kyytiä työtätekeville ja vähäosaisille.

Fiskaalikonservatiivinen talouspolitiikka tarkoittaa valtion tehtävien rajaamista päätehtäviin ja ei-pakollisten toisarvoisten tehtävien karsimista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että monet meidän tuntemamme hyvinvointipalvelut ovat vaarassa. Kaikki hyvinvointipalvelut ovat verovaroin tuotettuja, ja nyt näyttää siltä, että näitä palveluita pidetään niin sanottuina ei-pakollisina toisarvoisina tehtävinä. Tämä on suorastaan häpeällistä.

Heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, kuten vanhukset, vammaiset ja muuten ammattimaista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat sekä pitkäaikaissairaat, jäävät toissijaisiksi. Hallituksen päätösten taustalla on selvästi ajatus: Hoitakoot omaiset, jos heitä on. Vaalipuheissa vanhuksilla, lapsilla ja muilla hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kipeästi tarvitsevilla kansalaisilla on kyllä ymmärtäjiä ja puolustajia. Moni kansalaisista antoi myös äänensä sille, että hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteet pystytään turvaamaan. Tätä nykyistä päätöslinjaa tuskin kukaan ajatteli, kun pudotti äänestyslippunsa.

Jo nyt on monia yt-neuvotteluja käyty ja käydään vielä useita ennen vuotta 2027. Se tarkoittaa koko palveluverkon supistamista ja monen työmatka kasvaa samalla kun työmatkojen verovähennystä pienennetään. Hoitajapula ei helpotu, vaan pahenee, mikäli työmatkat pitenevät kohtuuttomasti tai tulevat kohtuuttoman kalliiksi. Samalla kun hoitoon pääsyä vaikeutetaan, on meillä sairaaloissa tai sote-keskuksissa entistä enemmän hoitoa ja hoivaa tarvitsevia ja se on kalliimpaa kuin nopeasti saatu hoito. Nyt vanhuksia myös menehtyy odottaessaan liian pitkään tarpeenmukaista hoitopaikkaa.

Kansan valitsemat päättäjät eivät ole täyttäneet vaalilupauksiaan eikä kansalaisten huolta haluta kuulla. Hallitus toimii asenteella: itsehän meidät valitsitte valtaan. Todellisuudessa aidon keskustelun puute sekä poliittisen eliitin erkaantuminen kansasta vaarantavat demokratian ja silloin ollaan vaarallisella tiellä. 

Tämä ei ole sitä, mitä suomalaiset ansaitsevat. Meidän on aika herätä ja vaatia muutosta. On aika vaatia, että hallitus kunnioittaa kaikkia kansalaisia ja turvaa heidän perusoikeutensa hyvinvointipalveluihin. Meidän on aika vaatia, että hallitus lopettaa kylmän ja epäinhimillisen fiskaalikonservatiivisen politiikkansa ja alkaa toimia kansalaisten parhaaksi.

Silja Paavola
SuPerin puheenjohtaja