29.9.2020

Mielipide: Hoitajat voivat keskittyä jatkossa hoitotyöhön

Hoitajamitoitus vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa saatiin viimein vuosien jälkeen lakiin. SuPer on tehnyt asian eteen todella paljon työtä ja sitova hoitajamitoitus on ollut kauan liiton kärkitavoitteita. Laki astuu voimaan 1. lokakuuta, jolloin tulee voimaan 0,5 vähimmäismitoitus sekä tehtävänkuvia koskeva muutos. Vähimmäismitoitusta nostetaan portaittain 0,7:ään 1.4.2023 mennessä.

Välitön asiakastyö eli hoitotyö erotetaan välillisestä asiakastyöstä eli tukitöistä heti. Tehtävänkuvan muutos ei siten tule voimaan portaittain kuten vähimmäismitoitus. Hoitajat voivat keskittyä jatkossa hoitotyöhön koulutuksensa mukaisesti, mikä on todella merkittävä asia. Tukityöt, kuten esimerkiksi siivous, pyykinpesu ja ruoanlaitto, eivät ole vähemmän tärkeitä tehtäviä, vaan nekin ansaitsevat omat ammattilaiset. Asiakkaat ansaitsevat parhaan mahdollisen hoidon ja hoitajan, joka keskittyy asiakkaiden hoitamiseen.

SuPer on vaatinut yli vuosikymmenen ajan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin. Huoli hoidon laadusta ja hoitajien jaksamisesta on ollut suuri. Viestit kentältä ovat olleet hälyttäviä, ja liitto on puuttunut epäkohtiin kaikkialla Suomessa. Monissa yksiköissä ei ole noudatettu suosituksia henkilöstömitoituksista ja tilanne on kurjistunut koko ajan. Näitä ongelmia on yritetty korjata eri toimijoiden kesken, ja epäkohtia on saatu korjattua pääosin nostamalla niitä julkisuuteen. Mittavien vanhustenhoidon ongelmien vuoksi hoitajamitoitus oli kirjattava lakiin.

Laissa määritellään vähimmäismitoitus, mutta todellinen tarve henkilöstömäärälle voi olla suurempi. Mitoitus tuleekin määritellä todellisen tarpeen mukaan. Esimerkiksi vaikeasti muistisairaiden yksikössä tarve on reilusti 0,7:ää isompi. Vähimmäismitoitus kirjattiin lakiin, jotta inhimillinen hoito turvataan kaikille asiakkaille. Osa työnantajista on noudattanut suosituksia, ja yksiköt ovat toimineet hyvin ilman pakottavaa lakiakin. Laki kuitenkin tarvitaan, kuten monissa muissakin asioissa, niitä varten, jotka toimivat kurjimmin. Laki on kansalaisen turva, myös työntekijöiden turva.

SuPer odottaa, että lakiuudistukseen suhtaudutaan kaikkialla vakavasti. Laki on pakottava, ja sitä on noudatettava. Liitto kehottaa kaikkia kuntia tarkastamaan sekä oman toimintansa että ostopalvelunsa välittömästi. Myös yksityisten palveluntuottajien on toimittava samoin. SuPer seuraa tilannetta ja kehottaa työntekijöitä ilmoittamaan tilanteista, joissa lakia ei noudateta. Työntekijöillä on myös sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus epäkohdista.

Myös kotihoito vaatii toimenpiteitä, jotta turvataan riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa. Vanhustenhoidon tervehdyttäminen saadaan nyt hyvälle alulle ja kehittämistä tulee jatkaa.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer