26.4.2019

Mielipide: Hoitajista ei ole pulaa, kunhan työolot ja palkkaus ovat kunnossa

Työnantajat ovat kertoneet olevansa huolissaan vanhustenhoidon hoitajapulasta ja sijaispulasta kesän lähestyessä. Väitetään, että hoitajia ei ole riittävästi saatavilla. Väitetään myös, että kotihoito tulisi kärsimään sitovasta ympärivuorokautisen hoidon mitoituksesta.  Olemme jälleen tilanteessa, jossa ongelman ratkaisua yritetään välttää. Ratkaisu vaatii nimittäin rahaa.

SuPer on varoitellut jo vuosia tulevasta työvoimapulasta. Tästä huolimatta hoitajien työoloja on heikennetty jatkuvasti. Työnantajat ja poliittiset päättäjät ovat luottaneet siihen, että hoitajia riittää aina, vaikka alan epäkohtiin ei puututa. Vanhustenhoidon minimihenkilöstömitoitusta oltiin laskemassa 0,4:ään muutama vuosi sitten ja vain SuPerin voimakkaan vaikuttamisen johdosta tämä saatiin estettyä. Säästötoimien vaikutuksia ei haluttu nähdä. Nähtiin vain säästötoimien välttämättömyys.

Hoitajia riittää jatkossakin vanhustenhoitoon, sekä ympärivuorokautiseen hoitoon että kotihoitoon, kun työolot ja palkkaus ovat kunnossa. Hoitajat ovat erittäin motivoituneita ja kokevat työnsä merkitykselliseksi, mutta heidän on ajateltava myös omaa jaksamistaan ja toimeentuloaan.  Hoitajien kutsumusta ei saa käyttää hyväksi, eikä se elätä työntekijää.

Riittämätön hoitajamitoitus, kuormittava työ ja pieni palkka ovat ajaneet hoitajia muille aloille. He tekevät myös yhä useammin muita kuin koulutustaan vastaavia tehtäviä. Koulutetuille hoitajille on siirretty muun muassa pyykkihuoltoa, ruoanlaittoa ja siivousta. Hoitajia ja tukipalveluhenkilöstöä (kuten laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät ja siistijät) ei ole riittävästi työpaikoilla. On tärkeää, että hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön ja tukipalveluhenkilöstöä palkataan tukipalvelutehtäviin.

Työntekijät haluavat työskennellä aloilla ja työpaikoissa, joissa heitä arvostetaan ja heidän hyvinvointiinsa suhtaudutaan vakavasti. On työnantajan vastuulla huolehtia siitä, että työntekijöitä on riittävästi.

Työntekijät ovat itsekin huolissaan kesän sijaispulasta. Hoitaja on lähtökohtaisesti vastuussa vain siitä, että hän tekee omat työtehtävänsä työvuoronsa aikana. Työvuorojen pitää olla etukäteen tiedossa. Työntekijän ei tarvitse kantaa vastuuta koko palvelusta. Työntekijä ei voi vaikuttaa olemassa olevaan työvoimapulaan, eikä se ole hänen vastuullaan.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer