30.11.2021

Mielipide: Järkevällä työnjaolla parannusta perustason palveluihin

Hoitajapula pahenee Suomessa. Samanaikaisesti hallitus on valmistellut esitystä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta, tavoitteena parantaa perustason palveluiden saatavuutta tulevaisuuden sotekeskuksissa. Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä kuitenkin rajoitetaan nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden (lähihoitaja) toimintaa perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnin osalta. Tällaisessa työvoimatilanteessa tehtävien rajaaminen on käsittämätöntä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on esittänyt erilaisia vaihtoehtoja työn- ja tehtävien jaon uudistamiseksi ja hoidon saatavuuden varmistamiseksi. Näistä yksi on ollut lääkäri–lähihoitaja -työparimalli. Perusterveydenhuollon lääkärit ovat tätä ehdotusta tukeneet, sillä he kokevat arjessaan olevan runsaasti oheistehtäviä, jotka syövät aikaa potilaiden hoidolta.

Kansalaisten fyysiset ja psyykkiset hoidon tarpeet ovat lisääntyneet. Kaikki ammattilaiset, myös lääkärit, tarvitsevat työn sujuvoittamiseksi yhteistyötä muiden ammattihenkilöiden kanssa. SuPer on esittänyt lähihoitajia lääkärin työpariksi, koska sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöinä lähihoitajat pystyvät työskentelemään laaja-alaisesti perustason palveluissa.

Väheksymättä muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden, kuten sairaan- ja terveydenhoitajien työtä, menee mielestämme heidän koulutuksensa osittain hukkaan lääkärin avustamisessa tehtävissä, jotka soveltuvat lähihoitajille. Näitä tehtäviä ovat potilaiden ohjaus ja neuvonta, avustaminen toimenpiteissä, lääkitystietojen tarkistaminen reseptikeskuksesta sekä työhuoneiden varustelu. Näistä useat ovat työtehtäviä, jotka on rajattu terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäviksi, eikä niihin siksi sovellu vaikkapa kaupallisen koulutuksen saanut.

Henkilöstörakenteilla vaikutetaan oikea-aikaisten ja vaikuttavien perustason palveluiden saatavuuteen, kustannuksiin, sekä henkilöstön riittävyyteen. Lähihoitajatutkintoa on kehitetty säännöllisesti vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin ja niissä huomioitu tulevaisuuden digitaidot, sekä lisääntyvä teknologian hyödyntäminen. Sote-keskusten toimintaa suunniteltaessa ei ole mitään järkevää syytä tehdä tarpeettomia rajauksia lähihoitajien työnkuviin.

Silja Paavola
Puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer