10.10.2020

Mielipide: Korkealaatuista saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa tulee jatkaa Terhokodissa

Lauantaina 10. lokakuuta on kansainvälinen saattohoidon ja palliatiivisen hoidon päivä. Suomessa Terhokoti on tehnyt hyvää työtä saattohoidon kehittämiseksi ja edustaa korkealaatuista saattohoitoa. Terhokodin toiminnan jatkuminen on kuitenkin epävarmaa.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tavoitteena on vaalia potilaan ja läheisten elämänlaatua ja lievittää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä. Palliatiivisella hoidolla autetaan potilasta elämään mahdollisimman aktiivista elämää ja sopeutumaan sairauteen, luopumiseen ja lähestyvään kuolemaan sekä autetaan hänen läheisiään surussa. Lähestyvän kuoleman ja palliatiivisen hoidon tarpeen tunnistaminen on edellytys hyvälle elämän loppuvaiheen hoidolle.

Erityistason yksiköitä tarvitaan, jotta kuolevat voidaan hoitaa hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollon perustason yksiköissä. Tämä edellyttää systemaattista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetuksen ja koulutuksen järjestämistä perustason osaamisen turvaamiseksi. Tällä hetkellä opetus ja koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on puutteellisesti järjestetty. Näin ollen edellytyksiä hyvälle saattohoidolle ei ole ollut kaikkialla.

Se, mitä saattohoitokodit ovat tuoneet kuolevien hoitoon, ei saa kadota. Hyvään saattohoitoon kuuluu rauhallisuus ja kodinomaisuus sekä ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltainen kohtaaminen. Hyvässä saattohoidossa on aikaa ja taitoa syventyä kuolevan ihmisen mielenmaiseman ymmärtämiseen. Hyvä saattohoito vaatii saattohoitokulttuurin sisäistämistä sekä erityistä ammatillista osaamista. Tähän tarvitaan aikaa ja pitkäjänteistä koulutustoimintaa. Tästä kaikesta on Terhokoti hyvänä esimerkkinä.

Lasten ja nuorten saattohoito on aina vaativaa erityistason hoitoa. Jokaisella lapsella pitää olla pääsy palliatiiviseen hoitoon riippumatta perheen varallisuudesta. Lapsen kuoltua perheen, vanhempien ja sisarusten tulee saada yksilöllistä tukea ja ohjaamista surutyössä. Terhokoti on monen kehittämishankkeen ideoijana vaikuttanut sekä hoidon kehittämiseen että koulutukseen. Terhokoti on panostanut erityisesti lapsi- ja perhetyöhön, josta he ovat saaneet hyvää palautetta.  

Lauantaina 10. lokakuuta on kansainvälinen saattohoidon ja palliatiivisen hoidon päivä. Suomessa Terhokoti on tehnyt hyvää työtä saattohoidon kehittämiseksi ja edustaa korkealaatuista saattohoitoa.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lue myös

Terhokodissa työskentelevä lähihoitaja Kirsi Hyväkkö: Saattohoitoa ei tehdä parissa päivässä (superlehti.fi)