12.8.2020

Mielipide: Koulutuksen taso pitää turvata myös koronakriisin aikana

Hoitoala on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ala ja asiakkaan on voitava luottaa terveydenhuollon ammattilaisten osaamiseen.  Koulutuksen tasoa ei saa laskea missään olosuhteissa: ei säästösyistä eikä myöskään koronakriisi saa heikentää osaamisen tasoa.

Lähihoitajatutkintoon on tehty viime vuosina muutoksia, joista olen huolissani. Esimerkiksi teoriaopetuksen määrää on vähennetty ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuutta on lisätty.

Riittävä teoreettinen osaaminen on pohja sille, että opiskelija voi omaksua käytännön taitoja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana. Se on myös asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työntekijän oman työturvallisuuden edellytys. Vahvasta teoriaosaamisen tasosta on pidettävä kiinni.

Koronakriisi on tuonut monenlaisia haasteita työpaikalla tapahtuvaan harjoitteluun. Oppilaitoksista kerrotaan, että harjoittelujen tilanne on kevään aikana vaihdellut. Paikoin ne ovat jatkuneet tavanomaiseen tapaan, ja osa hoivalaitokset on halunnut jopa enemmän opiskelijoita. Kotihoidossa on siirretty harjoitteluja asiakasturvallisuuden nimissä, jotta asiakkaiden kodeissa ei kävisi paljon eri ihmisiä.

SuPeriin tulleiden yhteydenottojen mukaan harjoittelupaikkojen saaminen on ollut hankalampaa ja osalta valmistuvista paikat on peruttu. Opinnot ovat viivästyneet usealla koronan takia, ja valmistuminen on siirtynyt pahimmillaan kuusi kuukautta.

Osalla opiskelijoista on pelko tulevaisuuden ammatistaan. He pohtivat, jaksavatko tehdä työtään kuormittavissa olosuhteissa sekä mahdollisesti poikkeusoloissa ja kuinka kauan.  Muuttuneeseen tilanteeseen tulee antaa jo opiskeluaikana runsaasti tietoa ja ohjausta ja varmistaa riittävä osaaminen myös etäopiskelun aikana.

Valmiudet etäopiskeluun vaihtelevat paljon yksilöiden välillä ja osa opiskelijoista tarvitsee enemmän ohjausta. Hyvä osaamisen taso ja luottamus omaan osaamiseen antavat paremmat edellytykset toimia haastavissa olosuhteissa.

Opiskelijoiden keskuudessa on myös puhututtanut paljon hoitoalan arvostus. Alan valinta mietityttää osaa opiskelijoista, kun vaikeissakaan tilanteissa hoitajia ei tunnuta arvostavan.

Elokuvaliput ja muut pienet muistamiset koetaan lähinnä keljuilemisena. Koronasta johtuva työn kuormittavuuden kasvu on niin suuri, että pienet huomionosoitukset tuntuvat siltä, ettei työntekijöiden todellista tilannetta aidosti ymmärretä.

Tällaisen kriisin aikana tulisi hoitajille maksaa koronalisää, mikä lisäisi oikeudenmukaisuuden tunnetta. Hoitoalalla on jouduttu joustamaan valtion ja kuntien talouden vuoksi useita vuosia ja joustamisen tulisi olla vastavuoroista.  Luottamusta työelämän reiluuteen tulee lisätä konkreettisilla teoilla.

Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja