4.11.2022

Mielipide: Lähihoitajat ovat ainoa varhaiskasvatuksessa toimiva ammattiryhmä, jolla on oikeus ja osaaminen toteuttaa lääkehoitoa

Pääkaupunkiseudun johto antoi torstaina kovaa kritiikkiä valtionjohdolle varhaiskasvatuksen kriisistä. Kriisi näkyy myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Tiedotustilaisuudessa keskityttiin korkeakoulutettujen työvoimapulaan, vaikka myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajista on suuri pula. Keskustelun painottuminen korkeakoulutettuihin vähentää alan houkuttelevuutta entisestään lähihoitajien keskuudessa. Moni varhaiskasvatuksen lastenhoitaja kokee, ettei heidän osaamistaan arvosteta.

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan myös muita ammattiryhmiä kuin opettajia. Lähihoitajat ovat esimerkiksi ainoa varhaiskasvatuksessa toimiva ammattiryhmä, jolla on oikeus ja osaaminen toteuttaa lääkehoitoa.

SuPerin syksyllä 2021 tekemän kyselyn mukaan lääkehoito ei toteudu turvallisesti kaikkialla varhaiskasvatuksessa. Lääkehoitoa toteuttavat paikoin siihen kouluttamattomat työntekijät työnantajan vaatimuksesta eikä osaamista ole kaikilta varmistettu. Varhaiskasvatuslain vaatimukset eivät toteudu työpaikoilla.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ovat huolissaan siitä, miten välinpitämättömästi turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen sekä lääkehoidon osaamisen varmistamiseen suhtaudutaan työpaikoilla. He ihmettelevät, miten vähän varhaiskasvatuksessa tiedetään ja ymmärretään turvallisen lääkehoidon toteutumisen vaikutuksista lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen sekä kuka saa toteuttaa lääkehoitoa ja millä edellytyksillä.

Käytännössä ymmärtämättömyys näkyy työpaikoilla siten, että myös varhaiskasvatuksen opettajat sekä muut lääkehoitoon kouluttamattomat toteuttavat lääkehoitoa ilman riittävää lisäkoulutusta, perehdytystä, osaamisen varmistamista sekä ilman lapsi- ja lääkekohtaista lupaa.

Varhaiskasvatuksessa toteutettavaan lääkehoitoon on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota siten, että lääkehoitosuunnitelma liitetään osaksi paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, kuten se ohjeen mukaan kuuluukin tehdä. On tärkeää, että suunnitelma tehdään yhdessä kaikkien ammattiryhmien kanssa, jotta varmistetaan turvallinen lääkehoito. Lähihoitajilla on hyvin laaja varhaiskasvatuksen ammattitaito, johon kuuluu yhtenä osana lääkehoidon osaaminen. Tärkeä osa turvallista lääkehoitoa on, että lähihoitajat osallistuvat lapsen lääkehoitosuunnitelman tekemiseen ja osallistuvat lääkehoidon toteuttamista koskeviin palavereihin.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevät superilaiset lähihoitajat ja lastenohjaajat kertovat tuoneensa esihenkilöiden ja varhaiskasvatuksen opettajien tietoon huolensa lääkehoidon toteutumisesta yksiköissään, mutta kertovat ettei heitä kuunnella.

Varhaiskasvatuslakiin tuli henkilöstölle ilmoitusvelvollisuus 1.8.2021 alkaen. Työntekijöillä on oikeus ilmoittaa epäkohdista ilman pelkoa kielteisistä vastatoimista. Työnantajalla on velvollisuus puuttua epäkohtiin välittömästi.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer