22.12.2021

Mielipide: Lähihoitajat ovat kotihoidon tukiranka

Kotihoidon merkitys on kasvanut, ja yhä useampi ikääntynyt hoidetaan kotona. Vuonna 2020 kotihoidon asiakkaita oli noin 208 000. Heistä 55 prosenttia sai kotihoidon palveluja säännöllisesti. Kotihoidossa tehdään arvokasta ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa hoitotyötä sekä saattohoitoa. Kotihoidossa hoidetaan myös muita kuin ikääntyneitä.

Kotihoidon haasteet ovat kasvaneet viime vuosina, kun ympärivuorokautisen hoidon kriteereitä on kiristetty. Asiakkaiden hoitaminen on vaativaa, ja laadukkaiden kotihoitopalvelujen edellytyksenä onkin, että henkilöstön ammattitaito ja työaika sekä asiakkaiden palvelutarpeet kohtaavat.

Lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa, ja koko kotihoidon järjestelmä toimii heidän varassaan. Ilman lähihoitajia ei ole kotihoitoa. Lähihoitajatutkinto antaa vahvan osaamisen kotihoitoon, ja työntekijöiden hyvä koulutus onkin edellytys hyvälle hoidolle sekä potilas- ja asiakasturvallisuudelle. Tutkintoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

SuPerin selvityksissä kotihoidon lähihoitajat ovat toistuvasti tuoneet esiin, että kotihoito on juuri se, mitä he haluavat työkseen tehdä. Lähihoitajien työnkuva on monipuolinen, ja he saavat käyttää kotihoidossa osaamistaan laaja-alaisesti. Lähihoitajat haluavat toteuttaa hyvää hoitoa asiakkaiden parhaaksi, ja heille on annettava siihen mahdollisuus muun muassa palkkaamalla riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa. Asiakkaat koetaan tärkeimpänä työssäjaksamisen voimavarana.

”Kotihoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti kiitollisia saamastaan avusta ja se palkitsee. Kotihoito voisi olla tulevaisuudessa todella valovoimainen ja terveyttä sekä toimintakykyä edistävä työympäristö, jos sen ongelmiin puututtaisiin ajoissa!” (SuPerin selvitys 2018: Parasta työssä)

Kotihoidon lähihoitaja saattaa olla asiakkaan odotetuin ja ainoa lähikontakti päivän aikana. Tästä kumpuaa vastuu asiakkaan voinnin arvioimisesta ja siihen reagoimisesta. Lähihoitaja seuraa myös esimerkiksi lääkehoidon vaikutuksia. Kotihoidon työ vaatii ammattitaitoa ja rohkeutta, sillä työolosuhteet voivat vaihdella paljon.

Myös jouluna moni lähihoitaja tekee työtään kotihoidossa. Korona-aikana yhteydet läheisiin ovat olleet monella tavallistakin vähäisempiä, eikä kaikilla hoidettavilla ole omaisia. Kotihoidossa tehdään hyvin arvokasta työtä, jonka ansiosta monen ikääntyneen ihmisen elämä on inhimillisempää.  Kotihoito on myös asiakkaan läheisten tuki, joka mahdollistaa toimivan työelämän yhteiskunnassa.

SuPer haluaa olla jatkossakin kehittämässä kotihoitoa. Hyvinvointialueet vastaavat pian Helsinkiä lukuun ottamatta koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Aluevaalit ovatkin tärkeät vaalit vanhustenhoidon tulevaisuudelle.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer