28.8.2019

Mielipide: Lähihoitajatutkinnon tuottamaa osaamista ei hyödynnetä erikoissairaanhoidossa

Lähihoitajia on koulutettu vuodesta 1992 alkaen. Tutkinnon perusteita uudistetaan säännöllisesti vastaamaan tämän päivän muuttuneisiin osaamistarpeisiin. Tästä huolimatta SuPeriin tulleiden yhteydenottojen perusteella voidaan todeta, että erikoissairaanhoidossa ei tunnisteta lähihoitajatutkinnon tuottamaa osaamista. Työnantaja saattaa perustella perus- ja lähihoitajien toimien muuttamista sairaanhoitajan toimiksi sillä, että osastoilla ei ole lähihoitajille työnantajan mielestä soveltuvia tehtäviä, kuten liinavaatevarastojen täydentämistä ja huuhteluhuoneen siivousta. Lähihoitajan osaamisen hyödyntäminen ja arvostus vaihtelevat myös suuresti työyksiköittäin.

Erikoissairaanhoidossa hoidetaan yhä enemmän monisairaita iäkkäitä. Potilaiden korkean iän tuomat muutokset lisäävät erilaisten komplikaatioiden kuten painehaavojen ja kaatumisten riskiä. Ne saattavat johtaa pitkittyneisiin hoitojaksoihin ja heikkoon jatkohoidossa selviytymiseen kasvattaen kustannuksia. Kuntouttava hoitotyö, potilaiden tukeminen päivittäisissä toimissa sekä hyvästä perushoidosta huolehtiminen edesauttavat toipumista ja jatkohoitoon siirtymistä. Tässä lähi- ja perushoitajilla on paras osaaminen ja asiantuntemus.

Se, että erikoissairaanhoidossa hoidetaan yhä enemmän monisairaita iäkkäitä ja hoitotyö sekä lääkehoito ovat muuttuneet vaativammaksi, eivät ole peruste sairaanhoitajan toimille. Lääkehoidon toteuttaminen ja vaikutusten seuranta ovat oleellinen osa lähihoitajan työtä. Työn- ja tehtävien jaon lähtökohtana on oltava potilaiden tarpeet. Työn vaativuuden kasvaessa täydennyskoulutus on hyvä ja edullinen tapa varmistaa osaaminen ja laaja-alaiset tehtävänkuvat ilman toimimuutoksia.

Erikoissairaanhoidossa lähihoitajia tarvitaan osaksi moniammatillisia tiimejä seuraamaan potilaiden voinnissa tapahtuneita muutoksia, tarkkailemaan peruselintoimintoja ja auttamaan päivittäisissä toimissa. Kaikilla valmistuneilla lähihoitajilla on laaja-alaiset perusvalmiudet kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön sekä osaamisalan tuottama erikoistuneempi osaaminen. Erikoissairaanhoidon työnantajan on tärkeä tunnistaa tämä lähihoitajatutkinnon eri osaamisalojen tuottama osaaminen, koska ammattitaitovaatimukset esimerkiksi sairauksien ja lääkehoidon osalta poikkeavat osaamisaloissa. 

Koulutettujen lähihoitajien on saatava työskennellä koulutuksensa, osaamisensa ja työkokemuksensa mukaisissa tehtävissä. Tulevina vuosina eläköityy huomattavasti enemmän terveydenhuollon ammattihenkilöitä kuin uusia koulutettuja on saatavilla. He ovat hoitotyön keskeinen voimavara, jonka hyvinvoinnista ja riittävyydestä on huolehdittava.

 

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer