28.1.2019

Mielipide: Lähihoitajilla on keskeinen merkitys hyvinvointipalvelujen tuottajina

Sunnuntaina 27. tammikuuta vietetään kansallista lähihoitajapäivää SuPerin aloitteesta. Vuonna 1992 lähihoitajakoulutus aloitettiin kokeiluna kolmella paikkakunnalla ja seuraavana vuonna se alkoi koko maassa. SuPer on ollut mukana kehittämässä koulutusta, jonka se haluaa pitää laadukkaana. Hyvä ammattiosaaminen edellyttää tasokasta koulutusta ja siihen opiskelijoilla on oikeus. Myös asiakkailla on oikeus siihen, että hoitajien koulutus on hyvää.

Lähihoitajat ovat terveydenhuollon sekä sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia, jotka työskentelevät kaikkialla näillä sektoreilla. Koulutuksessa painotetaan eettisyyttä ja SuPer onkin aikanaan laatinut lähihoitajan eettiset ohjeet. Asiakkaan kunnioittava kohtaaminen ja vuorovaikutus kuuluvat osana ammattitaitoon.

Lähihoitajilla on merkittävä rooli siinä, että hyvinvointipalvelut voidaan tarjota kansalaisille ja työssäkäynti on mahdollista myös pienten lasten vanhemmille. Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto sekä varhaiskasvatus mahdollistavat talouskasvun ja kilpailukyvyn. Jos Suomessa ei olisi toimivaa varhaiskasvatusta tai vanhustenhoitoa, ei myöskään vientiteollisuus toimisi. Peruspalveluja pidetään usein itsestäänselvyytenä, mutta toimiakseen ne vaativat osaavien ammattilaisten työn. Suomen sote-sektorin vahvuus on hyvä asiakasturvallisuus ja koulutetut hoitoalan ammattilaiset. Näistä ei saa luopua missään tilanteessa.

Lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa. Se on sektori, jonne hyväksytään helposti myös kouluttamattomia työntekijöitä. Vanhustenhoito on vaativaa, eikä sitä voi tehdä kuka tahansa. Ikääntyneet ovat usein monisairaita ja heillä saattaa olla lisäksi mielenterveys- tai päihdeongelmia.  Vanhustenhoitoa tulee arvostaa ja pitää huoli siitä, että se rakentuu koulutettujen hoitajien osaamiselle.

Myös varhaiskasvatuksessa työskentelee paljon lähihoitajia. On valitettavaa, että lähihoitajien määrää suhteessa lastentarhanopettajiin vähennetään ja täten vähennetään juuri niitä ammattilaisia, jotka työskentelevät koko ajan lähellä lasta. Lähihoitajat ovat myös ainoa terveydenhuollon ammattiryhmä varhaiskasvatuksessa. Terveydenhuollon osaaminen on erittäin tärkeää, kun lasten pitkäaikaissairauksien määrä on kasvussa. Moniammatillinen yhteistyö on lapsen edun mukaista.

Lähihoitajat tekevät työtä, joka koskettaa kaikkia kansalaisia. He ovat erittäin motivoituneita ja kokevat, että työ on merkityksellistä. Kauan vallinnut säästölinja on tehnyt työstä haastavaa. Työn tekemisen edellytykset ja palkkaus onkin saatettava kuntoon.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer