14.1.2019

Mielipide: Lapsilla on oltava mahdollisuus rauhalliseen kasvuympäristöön

Tampereen kaupunki siirtää pienten lasten varhaiskasvatuksen pienistä yksiköistä suuriin kokonaisuuksiin. Jatkossa uusiin päiväkoteihin varataan paikat vähintään 160 lapselle.

Päiväkodit ja koulut halutaan myös samojen seinien sisälle. Uusista yhtenäiskouluista tulee vähintään 1 000 lapsen kokonaisuuksia, joissa annetaan opetusta varhaiskasvatuksesta yläkouluun saakka. Kaupunki haluaa, että pienten lasten yksiköissä, joissa ovat mukana varhaiskasvatus, esiopetus ja luokat 1–2, tavoitekoko on 200 lasta.

On hyvä, että varhaiskasvatukseen suunnataan varoja ja sisäilmaongelmiin haetaan ratkaisuja. Kaupunki perustelee muutosta sisäilmaongelmilla, kasvavalla asukasmäärällä ja uusien asuinalueiden tuomilla paineilla. Uusien yksiköiden kerrotaan tarjoavan muun muassa liikuntatiloja ja vastaavan opetussuunnitelmaa.

Suurissa yksiköissä on mielestäni haittapuolensa. Melun määrä nousee helposti ja samalla myös lasten stressitaso. Jatkuvassa melussa oleminen haittaa lapsen kehitystä ja kuormittaa suunnattomasti. Erityisesti pienet lapset tarvitsevat turvallisen ja meluttoman ympäristön, jossa voivat rauhassa kasvaa ja opetella tarvittavia vuorovaikutus- ym. taitoja. Pienemmissä yksiköissä kodinomainen tunnelma on helpommin rakennettavissa. Pienempiä yksiköitä on myös hoitajien helpompi valvoa. Myös tartuntatautien leviämisen riski kasvaa, mitä enemmän lapsia on samoissa tiloissa.

Suuret yksiköt eivät myöskään säästä henkilöstökuluissa, vaan koulutettua henkilökuntaa on oltava riittävästi varmistamaan turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö. Kasvun yksilölliseen tukemiseen on suunnattava varoja ja henkilökuntaa. Suurista yksiköistä ei saa tulla lasten säilytyspaikkoja.

Valitettavan usein vastaavanlaisten muutosten myötä unohdetaan henkilökunnan merkitys. Isot yksiköt eivät itsessään valvo lapsia. Lasten kasvattamiseen ja turvallisuuden varmistamiseen tarvitaan koulutettua henkilökuntaa, jonka on saatava tehdä työtään eettisesti ja käyttää osaamistaan lasten parhaaksi. Pelkkä turvallisuuden varmistaminen ei riitä.

Hyvä varhaiskasvatus estää syrjäytymistä nuorena. Jokainen euro, joka siihen sijoitetaan, tulee moninkertaisena takaisin. Lasten hyvinvointi ei muutenkaan saa olla rahasta kiinni, vaan varhaiskasvatuksen kehittämisen tulee lähteä lasten tarpeista. Varhaiskasvatuksessa työskentelee paljon ammattilaisia, joiden osaaminen on osattava hyödyntää.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer