10.11.2020

Mielipide: Palkkatasa-arvo on ihmisoikeus

Naiset ovat kärsineet suomalaisessa työelämässä kauan epätasa-arvoisesta palkkauksesta. Naisten ja miesten välinen palkkaero on kasvanut entisestään tänä vuonna. Naisten palkat ovat nyt keskimäärin 83,8 prosenttia miesten palkoista, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna. Suunta on siis päinvastainen kuin mitä sen tulisi olla. Palkkatasa-arvoa on edistettävä vaikuttavammin eikä se saa jäädä muiden tavoitteiden jalkoihin.

Kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö sekä sopimukset edellyttävät, että samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava samaa palkkaa. Naisten ja miesten välisen palkkaeron kasvaminen on huolestuttava asia ja Suomi tulee saamaan asiasta huomautuksia myös jatkossa. Suomi on jo aikaisemmin saanut moitteita siitä, ettei palkkaero ole vähentynyt riittävästi. Muun muassa Kansainvälinen työjärjestö ILO on kiinnittänyt asiaan huomiota.

Päättyneellä samapalkkaisuusohjelmalla yritettiin parantaa palkkatasa-arvoa, mutta toimet olivat vaatimattomat eikä ohjelmalla saatu korjattua tilannetta riittävästi. Jos naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventuminen olisi jatkunut samaa vauhtia kuin ohjelman aikana, palkkaero olisi kuroutunut umpeen mahdollisesti vuonna 2090. Nyt tilanne on entistä heikompi eikä palkkatasa-arvo toteudu koskaan ilman konkreettisia toimia.

Miksi naisvaltaisen hoitoalan palkkoja on niin vaikea korjata? Hoitoalalla on myös edelleen paljon epätyypillisiä työsuhteita, jotka pienentävät tuloja ja tuovat epävarmuutta toimeentuloon ja elämään. Alan palkkauksen parantaminen on aina törmännyt rahan puutteeseen. Usein työnantajan vastauksena on ollut, että korottamalla hoitoalan palkkoja joudutaan nostamaan myös muiden alojen palkkoja. Tämä ei saa olla syy siihen, että palkkatasa-arvo ei toteudu Suomessa. Muualla maailmassa on suunnattu korotuksia naisvaltaisille aloille ja saatu näin korjattua tilannetta. Se vaatii rahaa ja sitä löytyy, jos on halua laittaa asia kuntoon.

Hallitusohjelmassa on tavoitteena edistää palkkatasa-arvoa. Suurta halukkuutta samapalkkaisuusohjelman jatkamiselle ei ole näkynyt työnantajien suunnalta, ja ohjelman jatko on vastatuulessa. Ohjelmaa tulee kuitenkin ehdottomasti jatkaa ja sen on oltava aikaisempaa vaikuttavampi. Vaikka ohjelma on käytännössä työnantajien ja työntekijöitä edustavien järjestöjen vastuulla, ei maan hallitus voi siitä vetäytyä. Tasa-arvoinen palkkaus on ihmisoikeus ja hallituksen tulee vaatia sitä työnantajilta. Myös valtion tulee osallistua naisten ja miesten välisen palkkaeron poistamiseen. On tärkeää, että työelämässä edistetään tasa-arvoa kaikilla mahdollisilla tavoilla.

 

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer