22.3.2024

Mielipide: Riittävä hoitajamitoitus mahdollistaa eettisten periaatteiden mukaisen työskentelyn

Valtiovarainministeriön osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen ehdottaa hoitajamitoituksen löyhentämistä säästökeinona sosiaali- ja terveydenhuollossa (Iltalehti 20.3.). Tämä ehdotus herättää huolta, sillä hoitajamitoitus on ollut keskeinen tekijä vanhusten ympärivuorokautisen hoidon laadun varmistamisessa. Ahonen ehdottaa myös koulutustason laskemista. ”Tarvitseeko siellä aina olla viimeiseen asti koulutettu henkilö vai riittääkö, että on käsipareja hoitamassa muistisairaita vanhuksia”, Ahonen kysyy Iltalehden artikkelissa.

Hoitajamitoitus mahdollistaa eettisten periaatteiden mukaisen työskentelyn, joka ei ole vain vanhusten säilyttämistä, vaan aktiivista elämää: ulkoilua, leipomista, jumppaa ja ennen kaikkea asiakas- ja potilasturvallista hoitoa. Vanhukset ovat usein monisairaita ja tarvitsevat paljon lääkehoitoa sekä lääkehoidon seurantaa ja arviointia. Tähän tarvitaan koulutuksen saaneita lähi- ja sairaanhoitajia. Myös muistisairaiden hoitaminen vaatii vankkaa ja laaja-alaista koulutusta ja ammattitaitoa, sillä hoidon tarkoituksena on antaa mielekäs ja inhimillinen elämä kaikissa elämänvaiheissa.

Iltalehden artikkelissa väitetään henkilöstömitoituksen olevan syypää siihen, että kriteerit vanhusten ympärivuorokautisen hoivan piiriin ovat tiukentuneet; koska ei ole hoitajia, ei ole myöskään hoitopaikkoja. Tätä ei voi yleistää. On hoivayksiköitä, joissa on kaikki hoitajan paikat täytetty. Voisiko näitä yksiköitä tutkia ja ottaa oppia, mitä siellä tehdään oikein, että henkilökunta pysyy ja viihtyy työssään?

Yhteiskunnan arvot ovat kääntyneet kovaan suuntaan. Inhimillisyyden arvostus ja heikompien auttaminen ovat saaneet vastaan rahan mahdin, jolle kukaan ei tunnu voivan mitään. Mitä sitten tapahtuu, kun hoitajat eivät enää jaksa? Omaiset ottavat työlomaa ja hoitavat vanhuksiaan, sekö on ainoa ratkaisu? Ministeriöiltä ja muilta tahoilta olisi hyvä saada vaikuttavuuslaskelmia eri skenaarioista. Lyhytnäköisyys tai näennäinen säästö voivat tulla kalliimmaksi pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna.

Hoitajamitoitus nostaa hoidon laatua, mutta hyvinvointialueet VM:n kovan budjettiraamin puitteissa joutuvat karsimaan ympärivuorokautista vanhusten hoitoa. Tämä haaste vaatii ratkaisuja, jotka eivät vaaranna vanhusten hyvinvointia ja hoitajien työolosuhteita. Vanhustenhoito on arvokasta työtä, jossa tarvitaan ammattitaitoa ja resursseja. Se on investointi inhimillisyyteen ja yhteiskunnan arvoihin, jotka ovat korvaamattomia.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer