29.1.2024

Mielipide: Sairaalaverkon supistamisella ei korjata hoitajapulaa

Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksen mukaan keskussairaaloiden määrää supistettaisiin ja niiden tehtäviä muutettaisiin. Ehdotuksella olisi vaikutuksia myös ympärivuorokautisiin päivystyspalveluihin, jotka ovat jo nyt ruuhkautuneet monin paikoin, kun jatkohoitopaikkoja ei ole. 

Työryhmän mukaan muutoksia on tehtävä ennen kaikkea siksi, että henkilöstö ei riitä. SuPerin mukaan ehdotuksella ei kuitenkaan korjata henkilöstöpulaa. Meillä Suomessa on kokemusta aikaisemmista työsiirroista muihin työtehtäviin. Hoitajat, jotka ovat työskennelleet erikoissairaanhoidossa, eivät ole halukkaita siirtymään muualle. He ovat valinneet työpaikan kiinnostuksesta ja halusta työskennellä erikoissairaanhoidossa.  Erikoissairaanhoidossa työskentelevät hoitajat ovat ammattitaitoisia, millä on suuri merkitys vaikuttaviin, laadukkaisiin ja turvallisiin hoitoihin.

Esityksellä tulee olemaan suuria vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Epävarmuus työpaikan säilymisestä heikentää alan veto- ja pitovoimaa ja lisää työuupumusta.  

Toimiva terveydenhuolto on hyvinvointivaltion perusta. Kansalaisten on oltava hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti yhdenvertaisessa asemassa erikoissairaanhoitoon pääsyssä, eikä sitä saa tietoisesti heikentää epätarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla.   Säästötoimia tulee kohdentaa hallintoon eikä potilaiden hoitoon.

SuPerin mielestä työryhmän esitys vaatii tarkempaa selvitystä, eikä SuPer kannata keskussairaaloiden lukumäärän vähentämisestä. Esityksen vaikuttavuudesta henkilöstön riittävyyteen ja hoidon saatavuuteen tai saavutettavuuteen ei ole riittävästi tietoa.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer