9.4.2018

Mielipide: Sisäilmaoireilua peitellään

HS:n jutussa (31.3.) lasten vanhemmat ja OAJ kritisoivat työterveyshuoltoa sisäilmaoireilun peittelystä, koska sisäilmaoireilua ei ole hoidettu asianmukaisesti. HS:n jutun mukaan työterveyshuolto ei ole luokitellut opettajien oireita sisäilmaoireiksi.

Kritiikkiin sisäilmaoireiden peittelystä on helppo yhtyä. Ammattiliitto SuPeriin ja Tehyyn tulee lähes päivittäin jäsenten yhteydenottoja, että työnantaja ja työterveyshuolto eivät ota työntekijän sisäilmaoireilua vakavasti.

Työnantaja vastaa siitä, että haitta- ja vaaratekijät on tunnistettu, ja työterveyshuollon pitää arvioida vaarojen terveydellinen merkitys. Työnantajan on järjestettävä sisäilmasta sairastuneelle toinen työtila tai järjestää työ muutoin. Sekä arviointi että jatkotoimenpiteet jäävät useimmiten tekemättä. Useimmiten myös lääkäriltä jää tekemättä ilmoitus aluehallintovirastoon, mikäli hän epäilee ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta. Näin ollen sisäilmaoireilu ei näy dokumenteissa lainkaan, vaikka se on työntekijälle todellinen ongelma.

Kuka lopulta huolehtii työntekijästä? Loppupeleissä hän ei saa palkkaa, kun ei kykene olemaan työssä. Hän ei saa sairauspäivärahaa, kun Kela katsoo hänet työpaikkakyvyttömäksi, ei työkyvyttömäksi. Hän on kaiken sosiaaliturvan ulkopuolella. Jos tämä kaikki ei ole peittelyä, mikä sitten?


Eija Kemppainen, työympäristöasiantuntija, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Kaija Ojanperä, työympäristöasiantuntija, Tehy