10.2.2020

Mielipide: Sitova hoitajamitoitus on merkittävä askel vanhustenhoidon tervehdyttämisessä

Hallitus on selvittänyt viimeisen esteen sitovan hoitajamitoituksen tieltä eli rahoituksen. Tämä osoittaa vastuuntuntoa ja inhimillisyyttä asiakkaita ja hoitajia sekä omaisia kohtaan. Ministeri Krista Kiurun sitkeä työ asian eteenpäin viemiseksi on tuottanut tulosta. Kaikkien ihmisten oikeus inhimilliseen elämään on asia, jossa ei kannata eikä saa antaa periksi. SuPer on ajanut erittäin voimakkaasti sitovaa hoitajamitoitusta jo vuosia.

Vanhustenhoitoa on yritetty aikaisemmin kehittää lähes kaikilla muulla tavoin paitsi nostamalla henkilöstömäärää. Riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa on kuitenkin edellytys hyvälle hoidolle. Näin ovat todenneet myös valvontaviranomaiset. Lähes kaikkien ongelmien taustalla on lopulta riittämätön määrä työntekijöitä. Useiden kokeilujen jälkeen on pitänyt kohdata varsinainen ongelma.

Minimihenkilöstömitoituksen nostaminen 0,7:n tasolle tarvitaan, koska nykyisellä tasolla ei pystytä hoitamaan vanhuksia hyvin eikä täyttämään palvelusuunnitelmassa annettuja lupauksia. 0,5:n minimimitoituksella ei myöskään pystytä takaamaan potilas-/asiakasturvallisuutta eikä työturvallisuutta. Työsuojelulainsäädäntöä on siten rikottu räikeästikin. Mitoitus tarvitaan sitovana, koska valitettavan moni yksikkö ei noudata pelkkiä suosituksia. Myös valvontaviranomaiselle laki on järeämpi työkalu valvontatyössä.

Vanhustenhoidon perustan on oltava koulutetuissa hoitajissa, joilla on vankka vanhustenhoidon osaaminen. Moni asiakas tarvitsee hoitoa ja hoivaa ympäri vuorokauden. Vanhustenhoidossa on tänä päivänä pääasiassa vaikeasti hoidettavia, sillä hoitoon pääsyn kriteerit ovat tiukentuneet. Lakiesityksessä 0,7:n mitoitukseen lasketaan vain välitöntä hoitotyötä tekevät. Tukityöt ja tukityöntekijät tulee määritellä erikseen. Koulutettujen hoitajien lisäksi tarvitaan tukityöntekijöitä, jotta voidaan toteuttaa kokonaisvaltaista hoitotyötä.

Lakiesitys koskee vanhusten ympärivuorokautista hoitoa. Myös kotihoitoon tulee suunnata riittävästi hoitohenkilökuntaa.

Täytyy muistaa, että on olemassa myös hyviä vanhustenhoidon yksiköitä. La Carita -säätiö ja SuPer palkitsevat näitä yksiköitä vuosittain. On selvää, ettei yhtäkään huonoa vanhustenhoidon yksikköä saa olla.

Hakijamäärät lähihoitajakoulutukseen ovat laskeneet viime vuosina. Sitova hoitajamitoitus ja mitoituksen nostaminen ovat keskeisiä parannuksia hoidon laadun ja työhyvinvoinnin kannalta. Alan vetovoima tulee varmasti nousemaan. Sitova hoitajamitoitus luo uskoa vanhustenhoidon tervehtymiseen. Luottamusta on nyt rakennettava määrätietoisesti. Sitova mitoitus on hyvä ja välttämätön alku tällä tiellä.

 

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

 

Lue myös: Hoitajamitoitus 0,7 tulossa lakiin