7.3.2022

Mielipide: Tasapuoliseen kohteluun perustuva palkkaharmonisaatio koskee kaikkia ammattiryhmiä

Sote-uudistukseen liittyvä palkkojen yhtenäistäminen eli harmonisaatio on ollut esillä julkisessa keskustelussa, eikä aina aivan oikeassa valossa. Kunta- ja Hyvinvointialuetyönantajat KT on toistuvasti esittänyt tätä jopa palkankorotusten korvikkeena, mikä on erityisen harhaanjohtavaa.

Palkkojen harmonisointi on lain edellyttämä työnantajan velvollisuus, joka perustuu tasapuolisen kohtelun periaatteeseen ja koskee kaikkia hyvinvointialueille siirtyviä ammattiryhmiä. Periaate edellyttää, että samoista tai yhtä vaativista tehtävistä on maksettava saman työnantajan palveluksessa samaa palkkaa. Kyse on pakottavasta määräyksestä, josta ei voi sopia toisin.

Soteuudistuksen yhteydessä palkkojen harmonisointivelvoite ei ole tullut yllätyksenä. Sen vaikutuksia on arvioitu uudistuksen valmistelun eri vaiheissa ja siihen on otettu kantaa myös uudistuksen eduskuntakäsittelyssä. Palkkojen harmonisointi on yksi uudistuksen muutoskustannuksista, johon valtion on budjetissa tulevina vuosina varauduttava. Kustannukset eivät toteudu kokonaisuudessaan heti henkilöstön siirtyessä hyvinvointialueiden palvelukseen 2023, vaan seuraavien vuosien aikana. Muutamilla alueilla palkkaharmonisaatio on jo tehty tai parhaillaan tekeillä.

Palkkaharmonisaation valtakunnallisia kustannuksia ei pysty kukaan varmuudella arvioimaan. Arviot liikkuvat esittäjästä riippuen 300 miljoonasta jopa miljardiin euroon. SuPerissa olemme arvioineet jo tehtyjen harmonisaatioiden perusteella kustannusten olevan noin 350 miljoonaa euroa.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on pitänyt palkkaneuvottelujen aikana mieluusti esillä harmonisaation suuria kustannuksia ja esittänyt tätä jopa eräänlaiseksi palkkaohjelmaksi, joka korjaisi hoitoalan palkkojen jälkeenjääneisyyttä. Tämä ei valitettavasti ole realismia.

SuPerin edustamassa lähihoitajien ryhmässä harmonisoitavat palkkaerot samaa työtä tekevien kesken ovat pääsääntöisesti vain muutamia euroja kuukaudessa. Pienten palkkojen tasaaminen keskenään ei nosta hoitajien palkkatasoa. Työn vaativuuden ja palkkauksen välinen ristiriita jää edelleen suureksi. Tästä syystä harmonisaatio ei auta hoitajapulaan, vaan sen ratkaisemiseksi on nostettava palkkatasoa erillisellä sotealan palkkaohjelmalla. SuPer ja Tehy ovat esittäneet neuvotteluissa pelastusohjelmaa, joka parantaisi alan tulevaisuudennäkymiä ja pitkällä aikavälillä toisi myös säästöjä.

Anne Sainila-Vaarno
Edunvalvontajohtaja
SuPer

Silja Paavola
Puheenjohtaja
SuPer